Drepturile angajatului in vederea formarii profesionale

Vineri, 31 Iulie 2020, 09:19
Loredana M.
Drepturile angajatului in vederea formarii profesionale

Prin formare profesionala salariatul are posibilitatea de a-si dezvolta competentele profesionala, prin diferite tipuri de cursuri si programe, prin care se asigura calificarea, recalificarea, perfectionarea si specializarea intr-un anumit domeniu.

Formarea profesionala se realizeaza cu scopul de a sustine persoanele in cautare de un loc de munca, de a contribui la specializarea salariatilor sau in cazurile de reintegrare pe piata fortei de munca. 

Unii salariati pot beneficia de avantaje in natura daca participa la formarea profesionala, in conditiile in care au incheiat un act aditional la contractul individual de munca. 


Obiectivele formarii profesionala

Conform Codului Muncii exista o serie de obiective pe care se bazeaza formarea profesionala, dupa cum urmeaza:

O mai usoara adaptare a salariatului in raport cu atributiile si cerintele postului;

Se poate obtine o calificare profesionala;

In cazul salariatilor angajati de mai mult timp pe un anumit post, exista posibilitatea de actualizare a cunostintelor si deprinderilor profesionale;

Reconversie profesionala in cazul restructurarilor socioeconomice;

Se previne riscul de somaj;

Se poate perfectiona si dobandi un set de cunostinte avansate, in vederea realizarii anumitor activitati profesionale;

Devoltarea carierei profesionale si sansa de promovare la locul de munca.


Derularea formarii profesionale

Formarea profesionala se poate realiza prin diferite moduri, in functie de salariat si raportul de munca, diponibilitatea si interesul angajatorului, precum si in functie de anumite dispozitii legale. Cea mai des intalnita metoda de formare profesionala este sub forma cursurilor care sunt organizate la initiativa angajatorului sau furnizorilor de servicii in vederea dezvoltarii si aprofundarii profesionale a salariatului. In cazul noilor salariati se pot pune in practica diferite moduri de adaptare profesionale la cerintele postului pe care il ocupa sau prin ucenicie organizata la locul de munca. De asemenea se poate apela la formare profesionala prin metode individualizate si alte forme stabilite de comun acord intre angajator si salariat. 

“Pe perioada participarii la cursurile sau stagiile de formare profesionala conform alin. (1), salariatul beneficiaza de vechime la acel loc de munca, aceasta perioada fiind considerata stagiu de cotizare in sistemul asigurarilor sociale de stat”, art 197 Codul Muncii. 

Participarea la programe de formare profesionala poate fi demarata de angajator sau de catre salariat. In orice caz, se va incheia un contract aditional la contractul individual de munca, in care vor fi cuprinse urmatoarel aspecte obligatorii:

Care parte a contractului demareaza participarea salariatului la programe de formare profesionala;

Drepturile si obligatiile partilor conform Codului Muncii;

Aspecte aditionale ale formarii profesionale;

Obligatii contractuale, unde este cazul, ale salriatului fata de angajatorul care a suportat cheltuielile aferente formarii profesionale.


Obligatiile angajatorului

Prin Codul Muncii se stipuleaza faptul ca angajatorul are obligatie de a demara programe de formare profesionala cel putin o data la 2 ani, daca are cel putin 21 de salariati si cel putin o data la 3 ani, in cazul in care are angajate sub 21 de persoane. 

Tot ceea ce implica forme de cheltuieli in vederea participarii salariatilor la programele de formare profesionala, sunt suportate de catre angajator. “Angajatorul persoana juridica care are mai mult de 20 de salariati elaboreaza anual si aplica planuri de formare profesionala, cu consultarea sindicatului sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor”, art. 95 Codul Muncii.