Comercializarea legala a produselor agricole de catre micii producatori

Joi, 16 Iulie 2020, 14:55
Loredana M.
Comercializarea legala a produselor agricole de catre micii producatori

In prezentul articol ne vom referi la acele activitati economice desfasurate in sectorul agricol, de catre un producator agricol, in propria ferma sau gospodarie, in vederea obtinerii unor produse agricole. Cantitatea acestora trebuie sa depaeasca necesarul de consum propriu si sa fie destinate vanzarii. Actul de vanzare poate avea loc pe persoana fizica, in piata, prin intreprindere familiala. 

Comertul cu acest tip de produse agricole se poate realiza cu ridicata sau cu amanuntul, in structuri de vanzare permanente sau temporare, in spatii amenajate special pentru acest tip de activitate, precum pietele agricole, pietele volante, targuri, agroalimentare. Legea nr. 145/2014 este cea care reglementeaza masurile pietei produselor din sectorul agricol. 


Atestatul de producator

In atestatul de producator sunt trecute detalii esentiale, precum datele de identificare ale producatorului agricol, in functie de ceea ce este trecut in registrul agricol. Un astfel de atestat are o valabilitate de 7 ani, incepand cu data emiterii. 

Toate persoanele fizice care desfasoara activitati economice in sectorul agricol, pot sa depuna o cerere pentru obtinerea atestatului de producator. In vederea eliberarii atestatului se va face o verificare de catre institutiile competente, in urma careia se va elibera avizul consultativ, cu trimitere la primar care poate sa accepte sau sa respinga solicitarea producatorului de a obtine atestatul. 

In cazul in care verificarea are rezultate pozitive, atunci primarul trebuie sa elibereze atestatul de producator, in cel mult 5 zile lucratoare, calculate de la data la care s-a depus cererea, alaturi de avizul consultativ. “In situatia emiterii avizelor consultative de catre una dintre structurile asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultura, acestea au obligatia transmiterii evidentei cu avizele consultative eliberate directiilor pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti”, art. 4 Legea nr. 145/2014. 

 

Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol

O data obtinut atestatul de producator, pentru a putea incepe activitatea de comert a produselor agricole, trebuie obtinerea in continuare, a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol. Acest tip de carnet este distribuit primariilor, la solicitare, de catre Imprimeria Nationala, continand elemente de siguranta si alte distinctive legale. 

Ca si in cazul atestatului, carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol este valabil pe o perioada de 7 ani si este emis, la cererea solicitantului, de catre primar. Carnetul se poate elibera in maximum 5 zile de la depunerea cererii si verificarii atestatului de producator. 

Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol poate fi folosit de catre producatorii de produse vegetela, zootehnice si produse apicole. Carnetul se completeaza cu datele de identificare ale producatorului, date privind suprafetele cultivate, structurile pe specii de legume, animale, productia estimata in fiecare an, pentru a fi propusa spre comercializare. 

“Pe durata transportului produselor achizitionate de la producatori agricoli pe baza carnetului de comercializare, cumparatorul trebuie sa detina fila din carnet care justifica provenienta marfii, cu exceptia achizitiei acestor produse din piete agroalimentare, targuri si piete ambulante”, art. 11 Legea nr. 145/2014. 


Exercitarea activitatilor de comert cu amanuntul in zonele publice

Producatorii din sectorul agricol pot sa desfasoare comercializarea cu ridicata sau cu amanuntul numai in spatii de vanzare special amenajate, cu elemente dinstinctive si semnalizate conform legii. Aceste spatii sunt destinate utilizarii exclusiv de catre persoanele fizice care detin un atestat de producator si care pot sa prezinte carnetul de comercializarea produselor agricole din ferma sau gospodaria proprie. 

“In cazul producatorilor agricoli persoane fizice autorizate/intreprinderi individuale/intreprinderi familiale constituite in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008, administratorii pietelor asigura accesul in piata pentru comercializarea produselor agricole in baza adeverintei emise de catre primaria in a carei raza administrativ-teritoriala se afla propria ferma/gospodarie”, art. 13 Legea nr. 145/2014.

Este interzisa prin lege comercializarea de produsele agricole in spatii neamanajate in acest sens si care nu corespund regulilor igieno-sanitare. 

In vederea comercializarii produselor din sectorul agricol de catre persoane fizice in spatiile amenajate, acestea trebuie sa prezinte la verificare, actul de identitate, atestatul de producator, carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol. Producatorii se obliga sa afiseze eticheta de produs, care va fi pusa la dispozitie administratorului pietei. Daca nu se prezinta aceasta eticheta de produse, administratorii pot sa informeze organele competente si sa se actioneze in consecinta. 

In vederea eventualelor verificari, producatorii agricoli trebuie sa fie pregatiti cu urmatoarele documente si acte:

 • Copie a atestatului de producator 
 • Copie a filei din carnetul de comercializare, vizata in anul curent;
 • Copei a certificatului de inregistrare la Registrul Comerului in cazul PFA, intreprinderi individuale, intreprinderi de familie. 

La finalul fiecarei zile de vanzare in spatiile special amenajate, producatorul agricol are obligatie de a trece in fila carnetului de comercializare, produsele si cantitatile aferente care s-au vandut in ziua respectiva. 


Contraventii si sanctiuni 

Conform legii in vigoare exista anumite situatii care sunt incluse la categoria de contraventii si pentru care producatorii sau alte parti implicate, trebuie sa suporte consecintele, prin sanctiuni. Vorbim despre:

 • Daca nu se respecta regulile de utilizare ale carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol, amenda aplicata se incadreaza intre 200 si 1.000 lei;
 • In cazul in care produsele agricole nu sunt transportate asa cum prevede legea, atunci persoanele fizice risca amenzi cuprinse intre 200 si 1.000 de lei, iar in cazul persoanelor juridice se poate dispune confiscarea produselor transportate ilegal si aplicarea unei amenzi cuprinsa intre 6.000 lei si 10.000 lei. 
 • Transportul produselor agricole de catre persoane fizice, de la locul de detinere la locul de comercilaizare, fara sa se respecte normele legale, presupune amendare cu 3.000 de pana la 4.000 lei;
 • Administratorii care organizeaza spatii de vanzare in zonele publice, fara sa respecte prevederile legale, risca amenzi de la 25.000 lei la 45.000 lei;
 • Comercializarea produselor agricole in spatii care nu respecta normele de siguranta sanitara alimentara, se amendeaza cu 15.000 pana la 22.500 lei;
 • Daca nu se afiseaza eticheta de produs, atunci amenda poate ajunge de la 100 lei la 500 lei;
 • Comercializarea de produse agricole de catre producatori care nu detin atestat de producator, carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol pot risca amenzi de la 15.000 lei la 22.500 lei;
 • In cazul in care primarul emite atestatul de producator si/sau carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, prin incalcarea prevederilor legale, risca amenda cuprinsa intre 15.000 lei si 30.000 lei
 • Comercializarea de produse diferite fata de cele trecute in carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, presupune amenzi cuprinse intre 7.500 lei si 15.000 lei. 

“Prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se aplica activitatilor reglementate de prezenta lege”, art. 23 Legea nr. 145/2014.