Contextul legal al lichidarii societatilor comerciale

Luni, 22 Iunie 2020, 11:13
Loredana M.
Contextul legal al lichidarii societatilor comerciale

Lichidarea societatii comerciale reprezinta acele operatiuni care sunt necesare pentru a incheia afacerile unui societati, aflata in curs de desfasurare in momentul dizolvarii acesteia. Presupune transformarea bunurilor societatii in bani, achitarea datoriilor si impartirea echitabila a activului net intre asociati.

Stabilirea lichidatorilor

Asociatii sunt cei care numesc lichidatorii si stabilesc atributiile acestora pentru lichidarea societatii comerciale. In conformitate cu Lege 31/1990 “pana la preluarea functiei de catre lichidatori, administratorii continua mandatul lor, cu exceptia celor prevazute la art. 233; actul de numire a lichidatorilor sau sentinta care ii tine locul si orice act ulterior, care ar aduce schimbari in persoana acestora, trebuie depuse, prin grija lichidatorilor, la oficiul registrului comertului, pentru a fi inscrise de indata si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a”.

Lichidatorii pot depune semnatura lor in Registrul Comertului si isi pot exercita functia numai dupa indeplinirea formalitatilor prevazute in alin. (1) Lege 31/1990. Este de mentionat faptul ca nu se poate exercita si nu se poate efectua niciun fel de actiune asupra, pentru si contra societatii comerciale, numai in numele lichidatorilor sau impotriva lor. „In afara de dispozitiile prezentului titlu, se aplica societatilor in lichidare regulile stabilite prin actul constitutiv si prin lege, in masura in care nu sunt incompatibile cu lichidarea”, Lege 31/1990.

Atributiile lichidatorilor

Lichidatorii pot fi persoane fizice sau persoane juridice, cu aceiasi raspundere precum administratorii societatii comerciale. Dupa ce preiau functia, lichidatorii se angajeaza ca impreuna cu administratorii sa realizeze un inventar si sa incheie un bilant, prin care sa se constate situatia exacta a activului si pasivului societatii comerciale. Inventarul si bilantul sunt semnate de ambele parti implicate. „Lichidatorii sunt obligati sa primeasca si sa pastreze patrimoniul societatii, registrele ce li s-au incredintat de administratori si actele societatii. De asemenea, ei vor tine un registru cu toate operatiunile lichidarii, in ordinea datei lor”, Lege 31/1990. Lichidatorii isi pot indeplini mandatul in conformitate cu regulile prevazute in lege si sub supravegherea cenzorilor. Totodata lichidatorii au urmatoarele puteri conferite prin lege:

  • Sa stea in judecata si sa fie actionati in interesul lichidarii;
  • Sa execute si sa termine operatiuni si proceduri de comert aferente lichidarii;
  • Sa vanda prin licitatie publica imobilele si alte valori ale societatii;
  • Sa efectueze tranzactii diverse;
  • Sa incaseze creantele societatii;
  • Sa faca imprumuturi neipotecare.

Lichidarea societatilor in nume colectiv

Conform art. 262, Legea 31/1990 „numirea lichidatorilor in societatile in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata va fi facuta de toti asociatii, daca in contractul de societate nu se prevede altfel. Daca nu se va putea intruni unanimitatea voturilor, numirea lichidatorilor va fi facuta de instanta, la cererea oricarui asociat ori administrator, cu ascultarea tuturor asociatilor si administratorilor”.

Dupa terminarea lichidarii societatii in nume colectiv, lichidatorii au obligatia de a intocmi situatia financiara si sa faca o propunere de repartizare a activului intre asociati. Daca se afla asociatii nemultumiti de decizei se poate face opozitie in termen de 15 zile de la aflarea situatiei financiare de lichidare si a proiectului de repartizare.

Terminarea lichidarii societatii comerciale

Conform art. 260 din Legea 31/1990 lichidarea societatii comerciale trebuie sa aiba intr-un interval de cel mult 3 ani de la data dizolvarii. In conditii exceptionale, tribunalul poate sa prelungeasca termenul cu cel mult 2 ani. Dupa terminarea lichidarii societatii, in decurs de 15 zile lichidatorii vor cere radierea societetii din Registrul Comertului. Amenda judiciara pentru fiecare zi de intarziere este de 2.000.000 lei, aplicata de judecatorul delegat. Se mentioneaza in lege faptul ca lichidarea nu libereaza asociatii si nu impiedica deschiderea procedurii de faliment a societatii comerciale.