Ce trebuie sa contina un contract de prestari servicii

Miercuri, 15 Iulie 2020, 15:23
Loredana M.
Ce trebuie sa contina un contract de prestari servicii

Contractul de prestari servicii presupune ca o parte, prestatorul, se obliga sa presteze anumite servicii pentru cealalta parte, beneficiarul, in schimbul unei remuneratii. 

Contractul de prestari servicii contine date esentiale despre partile contracatante, perioada in care se presteaza serviciile, in ce conditii si cu ce fel de resurse, remuneratia, obligatii si drepturile ale partilor contractante, clauza de formta majora si alte aspecte. In conformitate cu legea in vigoare, contractul de prestari servicii este reglementat asemenea contractului bilateral cu titlu oneros. 


Prestator si beneficiar

Contractul de prestari servicii contine datele de identificare ale celor doua parti contractante. Prestatorul poate fi persoana fizica autorizata, organizatie, fundatie, societate sau alt tip de organizatie. Munca prestatat de catre prestator este platita de catre beneficiar, care poate sa fie persoana fizica sau persoana juridica. 


Obligatii prestator

Prestatorul se obliga sa efectueze serviciile cu resurse proprii sau asigurate de catre beneficiar, in functie de cum s-a stabilit in prealabil in contract. Va realiza lucrarea sau va presta serviciul in concordanta cu cele mai inalte standarde de calitate si competenta. Daca prestatorul implica la realizarea serviciilor, alte persoane, atunci acestea se vor incadra in aceleasi conditii precum cele ale prestatorului, stipulate in contract. De asemenea, prestatorul se obliga sa finalizeze lucrarea la termenul limita specificat in contract. Va asigura cele necesare repararii defectiunilor care pot sa apara in timpul perioadei stabilite a contractului de prestari servicii. 


Obligatii beneficiar

Beneficiarul se obliga prin contractul de prestari servicii sa plateasca la timp prestatorul pentru munca depusa, conform standardelor impuse in prealabil. Remuneratia se asigura la data specificata in contract sau intr-o limita de timp, dupa cum este cazul. In situatia in care beneficiarul a convenit cu prestatorul ca va asigura o parte sau totalitatea materialelor si altor tipuri de resurse pentru prestarea serviciilor, atunci va efectua acest lucru, fara echivoc. 


Cine raspunde pentru viciile serviciilor

Se poate sa existe o serie de situatii in care serviciile nu se ridica la masura asteptarilor beneficiarului, apar probleme imediat dupa finalizarea lucrarii sau a serviciilor si alte tipuri de nereguli, pentru care una dintre partile contractante, este trasa la raspundere. 

Se va specifica clar in contract perioada in care prestatorul se face responsabil de problemele care pot sa apara dupa finalizarea lucrarii. Acesta va fi anuntat in timp util de catre beneficiar si va trebuie sa suporte consecintele, asa cum sunt stipulate in contract.

Nu se poate face abuz prin aprecierea subiectiva a beneficiarului care se poate declara nemultumit de lucrare, dar fara sa aiba un motiv justificat. Prestatorul isi va primi in continuare banii sau orice alt tip de remuneratie, care reiese din contract. 

Daca se constata o stricaciune la nivel de lucrare, in timpul in care prestatorul se obliga sa repare si nu efectueaza acest lucru, atunci beneficiarul are dreptul sa ceara despagubiri. De asemenea, se pot impune penalitati, in cazul in care prestatorul depaseste cu mult, perioada de finalizare a serviciului, lucrarii. 


Clauza de forta majora

Un aspect important de specifica, de altfel, in orice tip de contract este clauza de forta majora. Mentionam acum acest lucru, pentru ca nu putem trece cu vederea numeroasele neintelegeri care au aparut in timpul incapacitatii de executare a contractelor, in baza pandemiei de Covid-19. Prin forta majora intelegem orice tip de eveniment care se produce inevitabil de vointa celor doua parti contractante, fiind vorba de epidemii, catastrofe naturale, razboaie si alte tipuri de dezastre, care nu pot fi prevenite si stopate. 

Pe perioada starii de urgenta, contractul de prestari servicii se poate suspenda, fiecare parte avand anumite obligatii de indeplinit, pentru a putea continua ceea ce au inceput, dupa ce masurile speciale impuse la nivel national, nu mai produce efecte directe. La finalul contractului se poate aduce in discutie problema litigiilor si a modului in care cele doua parti contractante aleg sa le solutioneze. Daca nu se va ajunge la niciun acord, se poate actiona conform legii. 

Pentru suport in redactarea contractului de prestari servicii click aici.