Cum să ne asigurăm că banii împrumutați unei cunoștințe ne vor fi restituiți?

Vineri, 7 Octombrie 2022, 18:33

O situație des întâlnită în practică este solicitarea făcută de un prieten/amic/cunoștință de a-i împrumuta o sumă de bani până la un anumit termen. Având în vedere că de cele mai multe ori discutăm de o persoană cunoscută, contractul de împrumut se va încheia verbal și stabilindu-se tot verbal și termenul de restituire. Există posibilitatea ca obligația de restituire să fie executată benevol și de bună-credință iar convenția astfel încheiată să fie respectată. Însă, nu de puține ori s-a întâmplat ca cel împrumutat să ”uite” să mai restituie suma de bani la scadență. Având în vedere că împrumutul de consumație este un contract real,  a cărui validitate presupune remiterea bunurilor, nu este necesar să se întocmească un înscris constatator pentru validitatea convenției părților.

Totuși, chiar dacă vorbim de o persoană apropiată pe care o împrumutăm, pentru a avea certitudinea recuperării sumei împrumutate, în opinia noastră, este necesar ca încheierea contractului de împrumut de consumație să se facă, fie în formă autentică (în fața notarului public), fie printr-un înscris sub semnătură privată cu dată certă. În ambele cazuri contractul încheiat este titlu executoriu.

Ce presupune faptul că este titlu executoriu? Creditorul (împrumutătorul) are posibilitatea să pună de îndată în executare contractul, nefiind obligat în acest sens să mai parcurgă faza de judecată pentru a obține un titlu executoriu în cazul în care, împrumutatul nu restituie la scadență suma de bani.

Totodată, în cadrul contractului încheiat trebuie specificat în concret termenul de restituire al împrumutului. Dacă părțile nu au stabilit un termen acesta se poate stabili și de către instanța de judecată competentă.