Cum se aplica legea darii in plata a bunurilor imobile

Joi, 30 Iulie 2020, 12:01
Loredana M.
Cum se aplica legea darii in plata a bunurilor imobile

Darea in plata se refera la posibilitatea stingerii creantelor din contracte de credit, fara costuri suplimentare, daca debitorul accepta darea in plata a imobilului ipotecat catre creditor. 

Legea nr. 77/2016 este cea care reglementeaza procedura darii in plata, prezinta obligatiile debitorului si ale creditorului, conditii de indeplinit si alte dispozitii legale aflate in vigoare. 


Conditii pentru stingerea creantei

In vederea stingerii creantei care a fost produsa prin incheierea unui contract de credit se vor indeplini urmatoarele conditii:

S-a constituit raport juridic intre debitor si institutii de credit/institutii financiare nebancare;

Suma de bani care a fost imprumutata nu a depasit echivalentul in lei al 250.000 de euro, in momentul in care a fost acordata debitorului;

Scopul creditului – achizitionare, construire, extindere, amenajare, modernizare, reabilitate a unui imobil tip locuinta;

Lipsa unei condamnari prin hotarare definitiva de infractiuni savarsite de catre debitor, asupra creditului;


„In situatia in care executarea obligatiilor asumate prin contractul de credit a fost garantata cu doua sau mai multe bunuri, in vederea aplicarii procedurii prevazute de prezenta lege debitorul va oferi in plata toate bunurile ipotecate in favoarea creditorului”, art. 4 Legea nr. 77/2016.


Notificarea creditorului

In momentul in care se decide sa dea in plata imobilul creditorului in vederea stingerii creantei, debitorul este cel care notifica creditorul cu privire la deciza luata. Notificarea poate sa fie transmisa de catre un executor judecatoresc, avocat sau notar public si va curpinde intervalul orar in doua zile distincte, in care reprezentantul legal al institutiei de credit se va prezenta la notarul public ales de debitor, pentru a incheia actul translativ de proprietate. Efectul acestuia este stingerea oricarei datorii a debitorului produse de creditul ipotecar. Astfel ca, inainte cu 3 zile de prima zi stabilita de convocare a ambelor parti, acestea vor trimite catre notarul public in cauza, informatii, acte si documente pentru incheierea actului de dare in plata. Este de mentionat faptul ca toate cheltuielile vor fi suportate de catre debitor. 


Contestarea deciziei de dare in plata

Creditorul are dreptul ca in 10 zile de la notificare sau conteste indeplinirea conditiilor pentru darea in plata, de catre debitor. Cererea de contestare se va judeca cu prezenta ambelor parti, la judecatoria de care apartine debitorul. Se va pute aface apel in 15 zile de la comunicarea hoatararii judecatoresti. „Pana la solutionarea definitiva a contestatiei formulate de creditor se mentine suspendarea oricarei plati catre acesta, precum si a oricarei proceduri judiciare sau extrajudiciare demarate de creditor sau de persoanele care se subroga in drepturile acestuia impotriva debitorului”, art. 7 Legea nr. 77/2016. 


Efectele actului translativ de proprietate

Din data la care se incheie contractul translativ de proprietate, se stinge orice datorie a debitorului fata de creditor. Acesta nu are dreptul sa ceara plati suplimentare. „In vederea echilibrarii riscurilor izvorand din contractul de credit, precum si din devalorizarea bunurilor imobile, prezenta lege se aplica atat contractelor de credit aflate in derulare la momentul intrarii sale in vigoare, cat si contractelor incheiate dupa aceasta data”, art. 11 Legea nr. 77/2016.