Dispozitii generale despre infiintarea asociatiilor de proprietari

Joi, 16 Iulie 2020, 09:32
Loredana M.
Dispozitii generale despre infiintarea asociatiilor de proprietari

Intelegem prin asociatia de proprietari o forma de asociere, fara scop lucrativ, a proprietarilor dintr-un condominiu, cu scop principal de administrare, exploatare, intretinere, reparare si modernizare a proprietatii. In responsabilitatea asociatiei de proprietari se afla si masurile de intretinere ale imobilului, respectarea si asumarea obligatiilor care revin fiecarui proprietar in parte. 

Legea nr. 196/2018 este cea care reglementeaza infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari. In cele ce urmeaza ne vom referi la dispozitiile privind modul de infiintare si de organizare ale asociatiilor de proprietari. 


“Cu cel putin 10 zile inaintea datei fixate pentru adunarea proprietarilor de constituire a asociatiei de proprietari, proprietarii se convoaca prin afisare la avizier si prin tabel convocator. Tabelul convocator se semneaza de cel putin cincizeci la suta plus unu din numarul proprietarilor din condominiu”, art. 15 Legea nr. 196/2018.

O asociatie de proprietari se poate infiinta numai daca se obtine acordul in scris a cel putin jumatate plus unu din numarul total de proprietari din condominiu. In acest sens se va realiza o adunare a proprietarilor, in care se va efectua statutul asociatiei, care cuprinde detalii esentiale precum:

Denumirea, sediul si durata de functionare ale asociatiei de proprietari;

Scopul asociatiei de proprietari;

Modul in care se administreaza veniturile si chletuielile;

Date despre membrii asociatiei de proprietari;

Drepturile si obligatiile membrilor asociatiei de proprietari;

Modul in care se organizeaza si functioneaza asociatia de proprietari;

Modul in care se repartizeaza cheltuielile asociatiei de proprietari;

Modul in care se dizolva asociatia de proprietari;

Solutionarea litigiilor, penalizarilor si cazurilor de urgenta;

Spatiul unde se va desfasura activitatea de administrare propriu-zisa.

Hotararea proprietarilor in ceea ce priveste constituirea asociatiei de proprietari se realizeaza prin proces-verbal, semnat de catre toti propietarii. Acesta se inregistreaza in registrul unic al asociatiei de proprietari. 

Urmatorul pas in infiintarea asociatiei de proprietari este depunerea la judecatorie a cerereii de dobandire a personalitatii juridice, acordul de asociere si procesul-verbal al adunarii de constituire. 

Dupa hotararea definitiva judecatoreasca a dobandirii personalitatii juridice a asociatiei de proprietari, presedintele asociatie va aduce acest lucru la cunostinta proprietarilor, in cel mai scurt timp, la avizier. “Acordul de asociere si statutul asociatiei de proprietari, actualizate, se depun de catre presedintele asociatiei de proprietari, ori de cate ori sunt modificari, la judecatoria in a carei raza teritoriala se afla condominiul”, art. 17 Legea nr. 196/2018.

Dupa dobandirea personalitatii juridice, asociatia de proprietari trebuie sa fie inscrisa la organul fiscal local. In urma acestei etape, presedintele asociatie de proprietari va dispune afisarea intr-un loc cu vizibilitate, eventual in spatiul exterior imobilului, actul care atesta sediul si denumirea asociatiei. 

Se va detine de catre asociatia de proprietari un cont bancar. Vor primi toate informatiile despre contul bancare, toti proprietarii, prin afisare la avizier. 

Daca pe viitor se intentioneaza modificarea in orice fel a statutului sau acordului de asociere, acest lucru va fi posibil numai in cadrul adunarii generale a asociatiei de proprietari, cu un acord unanim de cel putin jumatate plus unu a numarului total de proprietari. 

In cadrul adunarii generale a asociatiei de proprietari se va intocmi un document care va contine toate regulile si conditiile de folosinta ale condominiului si alte detalii legate de modul de organizare, conduita si interactiune la nivel de proprietari. Dupa adoptarea regulamentului in cadrul adunarii generale, presedintele asociatiei de proprietari va afisa la avizier documentul sau va inmana fiecarui proprietar cate o copie a regulamentului, in maximum 7 zile de la adoptare. “Regulamentul condominiului nu poate impune nicio restrictie exercitarii drepturilor proprietarilor in afara celor care sunt justificate prin destinatia imobilului, asa cum este prevazuta in proiectul tehnic si cartea tehnica a constructiei”, art. 22 Legea nr. 196/2018.