Drepturi si obligatii in contractul de vanzare

Vineri, 10 Iulie 2020, 11:10
Loredana M.
Drepturi si obligatii in contractul de vanzare

Prin intermediul contractului de vanzare o parte, vanzatorul transmite sau se obliga sa transmita celeilalte parti, cumparatorului, proprietatea unui bun, in schimbul unui pret pe care cel din urma se obliga sa-l plateasca. 

In acord cu legea se foloseste de ceva vreme doar forma de “contract de vanzare”, eliminandu-se termenul “cumparare”, pentru ca se presupune ca nu poate avea loc o vanzare, fara o cumparare implicita. Pot vinde si cumpara toate categoriile de persoane care nu se inscriu in dispozitii legale care le interzic acest lucru.


Interzicere spre cumparare

Conform Codului Civil, nu pot cumpara drepturi litigioase judecatorii, procurorii, grefierii, executorii, avocatii, notarii publici, consilierii juridici si persoanele aflata in insolventa. Se face exceptie de la aceasta regula in urmatoarele cazuri:

 • Cumparare pentru apararea drepturilor celui care stapaneste bunul aferent dreptului litigios;
 • Cumparare de drepturi litigioase in vederea indestularii creantelor care au fost realizate inainte ca dreptul sa devina litigios;
 • Cumparare ale drepturilor succesorale sau ale cotelor-parti din dreptul de proprietate de la mostenitori.


De asemenea, nu au drept de cumparare, fie direct, fie prin intermediul altor persoane, urmatoarele categorii:

 • Incapacitate de cumparare pentru bunurile personale pe care le reprezinta in cazul parintilor, tutorilor, curatorilor sau administratorilor provizorii;
 • Incapacitate de cumparare pentru bunurile pentru bunuri pe care trebuie sa le vanda in cazul mandatarilor;
 • Persoane care pot influenta conditiile vanzarii sau atunci cand vanzarea are ca obiect bunuri aflate in administrarea lor sau a caror administrare o supravegheaza, in cazul functionarilor publici, executori, judecatori-sindici, practicieni in insolventa. 


Obligatiile vanzatorului

In acord cu dispozitiile Codului Civil, vanzatorul are de indeplinit anumite conditii in timpul actiunii de vanzare, dupa cum urmeaza:

 • Sa asigure transmiterea proprietatii sau dreptului vandut al bunului;
 • Sa predea bunul;
 • Sa garanteze in fata cumparatorului contra evictiunii si viciilor bunului.

Din momentul in care cumparatorul dobandeste proprietate, va detine in mod automat si toate drepturile si actiunile accesorii care s-au aflat in posesia vanzatorului. In mod normal, numai daca lege nu prevede altfel, prin vanzare se poate transmite orice alt drept, pe langa cel de proprietate. “Cu exceptia cazurilor prevazute de lege ori daca din vointa partilor nu rezulta contrariul, proprietatea se stramuta de drept cumparatorului din momentul incheierii contractului, chiar daca bunul nu a fost predat ori pretul nu a fost platit inca”, art. 1.674 Codul Civil.


Obligatiile cumparatorului

In conformitate cu prevederile Codului Civil, cumparatorul se obliga in timpul cumpararii sa:

 • Preia bunul vandut;
 • Plateasca pretul care s-a stabilit prin contract asupra bunului;
 • Achite cheltuielile vanzarii.


Obiectul vanzarii

Se poate vinde orice tip de bun, cu exceptia cazului in care este interzis, limitat prin lege sau testament. In conditiile in care se vorbeste despre un bun care va fi realizat la un moment dat in viitor, cumparatorul va putea dobandi proprietate asupra bunului respectiv la data la care este realizat. In cazul in care bunul se realizeaza numai partial, cumparatorul este indreptatit sa ceara desfiintarea vanzarii sau sa ceara o reducere a pretului de vanzare. In unele situatii se poate pretine ca vanzatorul sa plateasca daune-interese daca bunul nu a fost realizat in totalitate din propria vina. 


Pentru orice tip de informatii privind contractul de vanzare va astepta online cei mai buni avocati in domeniu.