La ce sa fii atent inainte de semnarea contractului individual de munca

Miercuri, 8 Iulie 2020, 14:11
Loredana M.
La ce sa fii atent inainte de semnarea contractului individual de munca

Definim contractul de munca individual acel contract in baza caruia salariatul, persoana fizica, se obliga sa presteze munca pentru un angajator, care poate fi persoana fizica sau persoana juridica, in schimbul unei remuneratii, salariul. 

Este bine sa cunosti toate aspectele legale prevazute in Codul Muncii cu privire la contractul individual de munca. Vom discuta in cele ce urmeaza despre diferite tipuri de contracte individuale de munca, forma contractului, conditiile indeplinite de angajator si de catre angajat, precum si clauzele care nu trebuie sa lipseasca din niciun contract individual de munca, incheiat in mod legal. 


Tipuri de contracte individuale de munca

Exista cateva tipuri de contracte individuale de munca, cu reguli specifice, in functie de perioada pe parcursul careia se incheie sau locatia unde are loc prestarea muncii de catre angajat. 


Contract individual de munca - perioada determinata-nederminata

Daca este sa luam in calcul perioada de angajare, contractul individual de munca se poate incheia pe perioada determinata in urmatoarele conditii:

 • Inlocuirea temporara a unui dintre salariati care are contractul individual de munca suspendat;
 • Imposibilitatea companiei de a angaja pe perioada nedeterminate, din considerente financiare;
 • Munca prestata este sezoniera;
 • Indeplinirea varstei standard de pensioare in urmatorii 5 ani de la data la care se incheie contractul;
 • Cumularea salariului cu pensia in cazul pensionarilor.

Contractul individual de munca mai poate fi incheiat pe perioada nedeterminata, in cele mai multe dintre cazuri, fara sa existe un termen limita impus de angajator sau de lege, la care contractul de munca sa inceteze. 


Contract individual de munca - norma intreaga - part-time

In functie de numarul de ore pe care urmeaza sa le lucrezi pe saptamana, contractul individual de munca poate sa fie cu norma intreaga, ceea ce inseamna un program de lucru de 8 ore/zi si 40 ore/saptamana. In cazul in care esti student sau ai mai multe locuri de munca simultan, poti opta pentru un program part-time cu programul de lucru de cel putin 2 ore/zi si cel putin 10 ore/saptamana. 


Contract individual de munca - sediul companiei – la sediul angajatului

In cadrul contractului individual de munca se va preciza de asemenea, locatia unde se va desfasura munca de catre salariat. Cea mai des intalnita, cel putin la noi in tara, este cea la sediul companiei. In ceea ce priveste alte locatii sau domiciliul angajatului, vorbim deja de telemunca sau munca la domiciliu, aspecte pe care le vom aborda pe larg in articolele urmatoare. 


Forma contractului individual de munca

Conform Codului Muncii, contractul individual de munca se va incheia inainte de inceperea activitatii salariatului si va fi redactat in forma scris, in limba romana, in prezenta celor doua parti contractante, angajatorul si salariatul. 

Este bine sa stii ca va trebui sa primesti un exemplar din contractul individual de munca, o copie a acestuia fiind pastrat la sediul companiei, unde iti vei desfasura activitatea de munca. „Copia contractului individual de munca se pastreaza la locul de munca definit conform alin. (1) pe suport hartie sau pe suport electronic, de catre persoana desemnata de angajator in acest scop, cu respectarea prevederilor privind confidentialitatea datelor cu caracter personal”, art. 16 Codul Muncii. 

O data ce contractul individual de munca a fost incheiat, este de obligatia angajatorului sa inregistreze actul in registrul general de evidenta a salariatilor, fiind transmis mai departe catre inspectoratul teritorial de munca. 


Varsta la care se poate incheia contractul individual de munca

Orice persoana fizica ce a implinit varsta de 16 ani poate incheia un contract individual de munca. Legea spune ca exista posibilitatea angajarii persoanelor fizice in varsta de 15 ani, dar numai cu acordul parintilor, tutorelui sau reprezentantului legal. 

Daca se intentioneaza angajarea la un loc de munca unde activitatea se desfasoara in conditii speciale sau deosebite, iar salariatului este predispus la o serie de riscuri, atunci trebuie ca persoana fizica sa fi implinit deja varsta de 18 ani. 


Angajare legala

Angajatorul poate sa angajeze persoane fizice in baza unui contract individual de munca numai dupa ce a dobandit personalitatea juridica. „Persoana fizica dobandeste capacitatea de a incheia contracte individuale de munca in calitate de angajator, din momentul dobandirii capacitatii depline de exercitiu”, art. 14 Codul Muncii.


Clauzele contractului individual de munca

Inainte de incheierea contractului individual de munca angajatorul are obligatia de a informa angajatorul cu privire la clauzele principale pe care trebuie sa le contina contractul individual de munca. „Obligatia de informare a persoanei selectate in vederea angajarii sau a salariatului se considera indeplinita de catre angajator la momentul semnarii contractului individual de munca sau a actului aditional, dupa caz”, art. 17 Codul Muncii.

Inainte de incheierea contractului este necesara o citire cu atentie a actului si verificarea prezentei principalelor clauze si elemente legale, dupa cum urmeaza:

 • Datele de identificare ale angajatorului si ale salariatului;
 • In cazul in care salariatul lucreaza si la alt loc de munca, acest lucru trebuie sa fie precizat in cadrul prezentului contract individual de munca;
 • Sediul la care se presteaza activitatea de munca;
 • Functia ocupata de salariat, in conformitate cu Clasificarea Ocupatiilor din Romania sau alte norme;
 • Fisa postului unde se prezinta atributiile care trebuie indeplinite de catre salariat;
 • Modul in care se realizeaza in mod periodic evaluarea muncii prestate de catre salariat;
 • Riscuri de munca, daca este cazul;
 • Data din momentul in care contractul individual de munca incepe sa produca efecte;
 • Durata contractului individual de munca in cazul celui incheiat pe perioada determinata;
 • Detalii despre modul in care se acorda si durata concediului de odihna anual;
 • Modul in care se acorda preavizul si obligatiile care trebuie respectate atat de angajator, cat si de catre salariat;
 • Salariul de baza + alte bonusuri lunare, de performanta, de vechime in munca;
 • Data la care se plateste salariul lunar, daca se plateste in transe;
 • Durata programului muncii in ore/zi si ore/saptamana;
 • Trimitere catre contractul colectiv de munca, in care se precizeaza normele de regulament intern;
 • Durata perioadei de proba.

In cazul in care, pe parcurs, este nevoie de modificarea motivata a uneia dintre clauze, atunci se va intocmi un act aditional care se la incheia intre angajator si salariat. Se vor comunica salariatului modificarile impuse, inainte de incheierea actului aditional, exceptie facand situatia in care legea prevede aceste schimbari si trebuie aplicate la o data fixa. 

In cazul in care se doreste, se poate incheia un contract de confidentialitate intre angajator si angajat, in ceea ce priveste furnizarea informatiilor de catre salariat. Acest contract se incheie anterior contractului individual de munca.

Pentru orice tip de nelamuriri privind contractul individual de munca, apeleaza la ajutorul unui avocat online