Acordarea mostenirii si cotele succesorale

Vineri, 10 Iulie 2020, 15:52
Loredana M.
Acordarea mostenirii si cotele succesorale

Definim mostenirea ca procedura prin care patrimoniul unei persoane fizice decedate este transmis catre succesorii sai, prin respectarea prevederilor legale. In patrimoniu pot fi cuprinse bunuri materiale, valori, bunuri imobile, insa pe langa acestea pot fi mostenite si o serie de datorii sau creante ale persoanei decedate. 

Se poate vorbi de mostenire testamentara in care trebuie respectate toate conditiile impuse de persoana care creat si a semnat testamentul si de mostenire legala, in momentul in care nu exista un testament, acesta este declarat nul sau mostenirea nu poate fi acordata mostenitorilor, din motive legale. 


Mostenirea legala si succesorii

In timpul succesiunii mostenitorii legali sunt chemati in functie de o anumita ordine impusa de lege. Aceste reguli se aplica in cazul tuturor celor care sunt considerati mostenitori legali, dupa cum urmeaza:

  • Clasa I Descendentii – Sotul supravietuitor care este casatorit legal cu persoana decedata, copii biologici, copii infiati legal. Aici sunt inclusi si cei numiti ascendenti privilegiati, precum parintii sau tutorii legali ai celui decedat.
  • Clasa II Colaterialii privilegiati – Fratii si surorile biologici sau infiati ai celui decedat. Aici sunt inclusi si ascendentii ordinari, bunicii din partea mamei si a tatalului ai persoanei defuncte.
  • Clasa III Colateralii ordinari – Aici sunt inclusi unchii si matusile celui care a decedat.


In conditiile in care nu exista descendenti din partea persoanei decedate, cei chemati mai intai, vor fi persoanele din categoria colateralilor privilegiati, continuandu-se in acest ritm, pana cand se ajunge la un mostenitor legal. Indiferente de situatie, descendentii au prioritate, primind cate o parte egala din mostenire, iar in cazul celorlalti partea primita se va imparti la cate persoane sunt incluse in categoria respectiva. 


Mostenirea legala si cotele succesorale

In continuare aduce in discutie modul in care se calculeaza fiecare parte de mostenire prin intermediul cotelor succesorale. Ne vom referi la sotul supravietuitor, in raport cu celelalte categorii de mostenitori legali.

  • Sotul supravituitor primeste jumatate din mostenire daca se afla in concurenta cu ascendentii privilegaiti sau colateralii privilegiati.
  • Sotul supravietuitor primeste un sfert din mostenire, daca exista copii, acestia primind parti egale din mostenire.
  • Sotul supravietuitor primeste trei sferturi din mostenire, daca se afla in concurenta cu ascendentii ordinari sau cu colaterali ordinari.

„Sotul supravietuitor care nu este titular al niciunui drept real de a folosi o alta locuinta corespunzatoare nevoilor sale beneficiaza de un drept de abitatie asupra casei in care a locuit pana la data deschiderii mostenirii, daca aceasta casa face parte din bunurile mostenirii”, art. 973 din Codul Civil. 

In conditiile in care in testament nu se stipuleaza clar cotele pe care le-a stabilit persoana decedata, atunci se vor lua in considerare cotele minime stabilite prin lege, pentru fiecare tip de categorie de mostenitori legali. 

Daca vorbim de situatia in care copii defunctului doresc sa renunte la partea lor de mostenire, pentru un alt frate sau sora, atunci acest lucru este posibil, dar trebuie ca succesiunea sa aiba loc in minimum 6 luni de la deces, in prezenta unui notar si, daca este cazul, a unui avocat. 


Daca aveti nevoie de sfatul unui avocat in probleme ce tin de succesiune si cotele succesorale, apelati cu incredere la unul dintre avocatii disponibili aici.