Dispozitii si aspecte legale ale procedurii de insolventa

Marţi, 28 Iulie 2020, 15:29
Loredana M.
Dispozitii si aspecte legale ale procedurii de insolventa

Procedura de insolventa se aplica in cazul in care debitorul se afla in incapacitate de plata a datoriilor, pe fondul insuficientei resurselor banesti. In acord cu prevederile legale, se poate apela la procedura de insolventa in momentul in care debitorul nu si-a platit datoriile catre creditor, timp de 90 de zile de la data scadenta. 

In cazul in care se constata ca debitorul nu poate plati in niciun mod datoriile, procedura de insolventa este iminenta. Este si cazul debitorilor care intra in procedura de faliment, la data la care este demarata procedura insolventei sau dupa 20 de zile de la data respectiva. 


Aplicarea procedurii simplificate

Procedura simplificata se aplica in cazul debitorilor care se afla deja in stare de insolventa si care se inscriu intr-una dintre aceste categorii:

Persoane fizice profesionisti care trebuie sa se inregistreze in registrul comertului. Exceptia fac persoanele care exercita profesii liberale;

Persoanele care detin intreprinderi familialei sau sunt membrii ai intreprinderilor familiale;

Debitori care nu detin niciun bun in patrimoniu, nu pot face dovada actelor constitutive si actelor contabile, pentru ca acestea nu pot fi gasite, administratorul nu poate sa fie gasit, sediul social nu poate fi gasit, pentru ca adresa nu mai corespunde cu cea din registrul comertului;

Persoane juridice dizolvate temporara, judiciar sau de drept, inainte de formularea cererii introductive;

Debitori care si-au facut cunoscuta intentia de a intra in faliment;

Persoane care intra in categoria profesionistilor si care nu sunt inregistrate in registrele de publicitate. 


Plata cheltuielilor in procedura simplificata

Debitorul trebuie sa suporte toate cheltuielile legate de procedura de insolventa „inclusiv cele privind notificarea, convocarea si comunicarea actelor de procedura efectuate de administratorul judiciar si/sau de lichidatorul judiciar”, art. 39, Legea nr. 85/2014.

Platile se vor face dintr-un cont deschis de catre debitor, administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar, iar tot ce tine de resurse banesti ale debitorului, acestea vor fi pastrea intr-un depozit bancar. In situatia in care se constata ca debitorul este lipsit de fonduri banesti, atunci se recurge la fondul de lichidare, in acord cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 86/2006. Creditorii vor trebuie sa suporte sumele necesare in vederea continuarii procedurii. 


Deschiderea procedurii de insolventa

Creditorii, debitorii sau alte persoane prevazute de lege vor depune o cerere la tribunal. Debitorul care se afla in stare de insolventa se va adresa tribunalului printr-o cerere in maximum 30 de zile din momentul in care s-a instituit stare de insolventa. La aceasta cerere se ataseaza notificarea din partea organului fiscal, ce a luat la cunostinta, deschiderea procedurii de insolventa. 

„Daca la data expirarii termenului prevazut la alin. (1) debitorul este angrenat, cu buna-credinta, in negocieri extrajudiciare pentru restructurarea datoriilor sale, acesta are obligatia de a adresa tribunalului o cerere pentru a fi supus dispozitiilor prezentei legi, in termen de 5 zile de la esuarea negocierilor”, art. 66, Legea nr. 85/2014.

In conditiile in care debitorul inainteaza cerere prin care solicita inceperea procedurii simplificate, va avea nevoie si de hotararea adunarii generale a asociatilor/actionarilor. 

Va fi nevoie, pe langa cererea de deschidere a procedurii, de unele acte si documente:

Situatia financiara anuala cea mai recenta, aprobata de catre administrator si cenzor;

Lista bunurilor debitorului;

Lista cu nume si adresa a fiecarui creditor si tipul creantelor;

Lista cu plati si transferuri patrimoniale din ultimele 6 luni;

Cont de profit si pierdere pentru anul anterior depunerii cererii;

Lista cu asociati pentru societatile in nume colectiv si cele in comandita;

Declaratie cu intentie de intrare in procedura simplificata sau de reorganizare;

Prezentarea planului pentru reorganizarea activitatii;

Declaratie pe proprie raspundere cu privire la participarea procedurii de reorganizare judiciara anterior, in ultimii 5 ani. Declaratia este autentificata la notar sau certificata de catre un avocat. 

Declaratie pe propria raspundere ca debitorul, administratorii, asociatii, nu au fost condamnati defintiv pentru fapte ilegale contra patrimoniului, de coruptie, fals. 

Certificare de admitere la tranzactionare pe piala valorilor mobiliare;

Declaratie de dovedire a apartenentei debitorului la un grup de societati;

Codul unic de inregistrare;

Notificarea organului fiscal competent.