Prezentarea cadrului legal al incheierii contractului de antrepriza

Luni, 20 Iulie 2020, 15:51
Loredana M.
Prezentarea cadrului legal al incheierii contractului de antrepriza

Prin intermediul contractului de antrepriza, antreprenorul isi asuma obligatia de a executa o lucrare, cu caracter material sau intelectual, de a presta un serviciu pentru beneficiar, in schimbul unui pret. Atreprenorul se obliga la executarea lucrarilor si la prestarea serviciilor, pe propriile riscuri. 

Pretul se poate referi la o suma de bani, bun sau prestatie, stabilit de comun acord intre cele doua parti, prin contractul de antrepriza. Daca nu se specifica pretul in contract, acesta este stabilit conform legii, prin raport cu munca depusa, cheltuielile aferente resurselor, materialelor si alte lucruri necesare exercitarii si prestarii de servicii, de catre antreprenor. 


Obligatiile partilor contractului de antrepriza

In cazul in care nu se stipuleaza altfel in lege, antreprenorul este cel care asigura materialele si resursele necesare executarii lucrarii sau prestarii serviciului. Daca antreprenorul se foloseste de materialele si resursele puse la dispozitie de catre beneficiar, atunci le va utiliza strict pentru lucrarea in sine si se va obliga, ca la terminarea lucrarii sa inapoieze beneficiarului, eventualele materiale ramase neutilizate. Prestarea serviciilor sau executarea lucrarii trebuie sa se realizeze prin respectarea normelor si prevederilor legale privind calitatea si siguranta. 

In cazul in care executarea va fi influentata de calitatea materialelor sau mijloacelor pe care beneficiarul le pune la dispozitia antreprenorului, acesta nu primeste instructiuni clare de realizare a lucrarii, alte imprejurari independente de vointa antreprenorului, acesta se obliga sa anunte beneficiarul. 

“In cazul in care beneficiarul, desi a fost instiintat de catre antreprenor in conditiile art. 1.858, nu ia masurile necesare intr-un termen potrivit cu imprejurarile, antreprenorul poate rezilia contractul sau poate continua executarea acestuia pe riscul beneficiarului, notificandu-l in acest sens”, art. 1859 Codul Civil. 


Dupa ce lucrarea este finalizata, iar antreprenorul il instiinteaza pe beneficiar de acest lucru, cel din urma trebuie sa se asigure ca totul a fost realizat conform intelegerii din contractul de antrepriza si ca se inscrie in normele de calitate si siguranta. Tot beneficiarul este cel care dispune receptia lucrarii. In cazul in care antreprenorul nu este instiintat de catre beneficiar in ceea ce priveste rezultatul verificarii, atunci receptia se va face fara rezerve. Insa, este de specificat faptul ca, daca receptia are loc fara rezerve, atunci beneficiarul nu mai are dreptul sa invoce diferite vicii ale lucrarii. 


Incetarea contractului de antrepriza

Contractul de antrepriza nu inceteaza automat in cazul decesului beneficiarului, numai in conditiile in care acest lucru face imposibil executarea lucrarii. Pe de alta parte, daca antreprenorul decedeaza, atunci contractul de antrepriza poate sa inceteze numai daca, lucrarea putea sa fie realizata strict de catre antreprenor. „De asemenea, in cazul prevazut la alin. (1), beneficiarul este obligat sa plateasca, in proportie cu pretul convenit, valoarea lucrarilor efectuate si a cheltuielilor facute in vederea finalizarii lucrarii, insa numai in masura in care aceste lucrari si cheltuieli ii sunt de folos”, art. 1871 Codul Civil.

Contractul poate fi reziliat la cererea beneficiarului in conditiile in care termenul de finalizare al lucrarii este imposibil de respectat, a constat faptul ca lucrarea se deruleaza fara sa se respecte obligatiile si detaliile din contract, si nu ajunge la o intelegere cu antreprenorul si in situatiile in care acesta nu isi respecta indeplinirea obligatiilor contractuale.