Desfasurarea activitatii in regim de telemunca

Marţi, 21 Iulie 2020, 14:39
Loredana M.
Desfasurarea activitatii in regim de telemunca

Definim telemunca precum o forma de organizare a muncii in cadrul careia salariatul isi indeplineste atributiile si obligatiile legate de activitatea de munca, intr-un loc diferit fata de sediul firmei la care este angajat, timp de cel putin o zi pe luna, prin intermediul tehnologiei informatiei si a comunicatiilor. 

Vedem din ce in ce mai des acest tip de organizare al muncii in cadrul corporatiilor sau companiilor unde activitatea este de asa natura, incat permite desfasurarea acesteia departe de sediul firmei, prin intermediul mijloacelor de comunicare tehnologice. Perioada pentru care se presteaza telemunca si toate celelalte conditii se stabilesc de comun acord si se specifica in contractul individual de munca sau printr-un contract aditional, daca vorbim de un salariat deja angajat. 


„Refuzul salariatului de a consimti la prestarea activitatii in regim de telemunca nu poate constitui motiv de modificare unilaterala a contractului individual de munca si nu poate constitui motiv de sanctionare disciplinara a acestuia”, art 3 Legea nr. 81/2018.

Programul de lucru in regim de telemunca se stabileste de comun acord cu telesariatul, in acord cu prevederile regulamentului intern, contractelor colectiv si individual de munca. Chiar daca se desfasoara la distanta, activitatea trebuie sa fie verificata de catre angajator, prin mjloace media si alte tipuri de interventii. 


Elemente aditionale la contractul individual de munca

Pe langa cuprinsul clasic al contractului individual de munca, se vor specifica anumite elemente esentiale care definesc si contureaza modul in care se va desfasura si va fi verificata telemunca de catre angajator:

 • Precizarea faptului ca salariatul este de acord sa desfasoare telemunca;
 • Perioada exacta in care salariatul isi desfasoara munca in regim de telemunca;
 • Locul unde se va desfasura telemunca;
 • Eventuale modificari ale programului pentru telemunca;
 • Modul in care angajatorul va verifica activitatea telesariatului;
 • Modul in care se contorizeaza numarul de ore de munca lucrate de catre telesalariat;
 • Responsabilitatile angajatorului si salariatului cu privire la securitatea si sanatatea in munca;
 • Daca este vorba de materiale, angajatorul este obligat sa asigure transportul acestora spre locul unde salariatul isi desfasoara telemunca;
 • Informarea telesariatului cu privire la protectia datelor cu caracter personal;
 • Modul prin care angajatorul se asigura ca telesariatul mentine legatura cu colegii care isi desfasoara munca la sediul firmei;
 • Eventualele cheltuieli legate de telemunca sunt suportate de catre angajator. 

In acelasi timp, telesariatul se obliga sa:

 • Isi desfasoare activitatea in acord cu pregatirea profesionala si sa urmeze instructiunile primite de la angajator, privind derularea telemuncii;
 • Sa informeze angajatorul cu privire la natura locului unde isi va desfasura munca;
 • Sa permita angajatorul acces prin mijloace media sau alte moduri, pentru a putea mentine masurile de securitate si sanatate in munca;
 • Sa utilizeze cu grija echipamentele puse la dispozitie de catre angajator in vederea desfasurarii telemuncii;
 • Sa respecte regulile impuse de angajator cu privire la modul in care se realizeaza conexiune de la distanta.


„Pentru aplicarea si verificarea conditiilor de munca ale telesalariatului, reprezentantii organizatiilor sindicale la nivel de unitate ori reprezentantii salariatilor au acces la locurile de desfasurare a activitatii de telemunca”, art 9 Legea nr. 81/2018. In conditiile in care telemunca se desfasoara la domiciliul telesalariatului, atunci verificarea se va efectua cu acordul si notificarea acestuia, in prealabil.