Informatii esentiale despre procedura de executare silita

Vineri, 24 Iulie 2020, 13:52
Loredana M.
Informatii esentiale despre procedura de executare silita

Prin intermediul procedurii de executare silita, se recupereaza orice tip de datorie, fie ca este vorba de sume de bani sau de bunuri, de la persoanele care refuza sa le achite sau se afla in imposibilitatea de achitare. Executarea silita este pusa in aplicare de catre un executor judecatoresc. 

In ceea ce priveste natura datoriilor, acestea pot fi de natura fiscala sau nefiscala, creditorul fiind cel care depune cerere pentru inceperea executarii silite, asupra debitorului. In orice caz, inainte de a se ajunge la aplicarea procedurii de executare silita este nevoie de urmarea unui protocol, prin care creditorul incearca sa ajunga la o intelegere cu debitorul, in vederea recuperarii creantelor. 

Creditorul trebuie sa stabileasca o zi in care sa se intalneasca cu debitorul, pentru a discuta, pe cale amiabila, daca se poate rezolva plata datoriilor, fara sa se ajunga la executarea silita. Debitorul va fi notificat prin toate mijloacele fizice si media, iar daca nu raspunde, este plecat sau refuza sa comunice cu creditorul, atunci acesta va actiona in instanta, in vederea platii datoriilor si a penalitatilor aferente. 


Cererea de executare silita

In mod normal, creditorul este singurul indreptatit de a face cerere privind executarea silita. Cererea de executare silita se va depune, de catre creditor sau de catre reprezentantul legal, la biroul executorului judecatoresc. Cererea mai poate fi trimisa prin posta, curier, e-mail, fax sau alte mijloace aprobate prin lege. Orice metoda aleasa trebuie sa implice confirmarea primirii cererii de executare si celelalte documente.

Continut cerere de executare silita:

 • Datele de identificare ale creditorului si ale debitorului;
 • Bunul sau prestatia datorata;
 • Titlul executoriu in original sau in copie legalizata;
 • Dovada achitarii taxei de timbru;
 • Inscrisuri prevazute de lege.


„De indata ce primeste cererea de executare, executorul judecatoresc, prin incheiere, va dispune inregistrarea acesteia si deschiderea dosarului de executare sau, dupa caz, va refuza motivat deschiderea procedurii de executare”, art. 664 Codul de Procedura Civila. In conditiile in care cererea este respinsa de catre executorul judecatoresc, creditorul poate face contestatie, in 15 zile de la data la care i-a fost comunicata decizia. 


Incuviintarea executarii silite

Dupa ce cererea a fost inregistrata, in decurs de 3 zile, executorul judecatoresc solicita instantei de executare, incuviintarea executarii silite. In vederea acestei etape, se va depune la instanta de executare copie legalizata dupa cererea creditorului, titlul executoriu si dovada taxei de timbru. 

„Cererea de incuviintare a executarii silite se solutioneaza de instanta in termen de maximum 7 zile de la inregistrarea acesteia la judecatorie, prin incheiere data in camera de consiliu, fara citarea partilor. Pronuntarea se poate amana cu cel mult 48 de ore, iar motivarea incheierii se face in cel mult 7 zile de la pronuntare”, art. 665 Codul de Procedura Civila.

Incheierea va contine dovada titlului executoriu pe baza caruia se va efectua executarea, bunurile/suma de bani pentru care se incuviinteaza executarea, modalitatea prin care se va face acest lucru, precum si autorizarea creditorului pentru a se trece la executarea silita. Prin incuviintarea executarii silite, creditorul se va asigura ca vor fi incluse in executare cheltuielile de executare. 


Respingerea cererii de incuviintare a executarii silite

Cererea de incuviintare a executarii silite poate fi respinsa de catre instanta, in urmatoarele situatii:

 • Cererea de executare silita nu se incadreaza in competenta executorului judecatoresc catre care a fost adresata;
 • Hotararea nu este considerata titlu executoriu;
 • Inscrisul nu indeplineste regulile si dispozitiile legale;
 • Creanta nu indeplinesre criteriile prevazute de lege, adica nu este certa, lichida si exigibila;
 • Debitorul beneficiaza de imunitate de executare;
 • Dispozitiile din titlul nu pot fi indeplinite prin intermediul procedurii de executare silita;
 • Alte dispozitii legale.


Instiintarea debitorului

Dupa incuviintarea cererii de executare aceasta va fi comunicata debitorului, impreuna cu o copie a incheierii, a titlului executoriu si o somatie. „Comunicarea titlului executoriu si a somatiei, cu exceptia cazurilor in care legea prevede ca executarea se face fara somatie ori fara comunicarea titlului executoriu catre debitor, este prevazuta sub sanctiunea nulitatii executarii”, art. 666 Codul de Procedura Civila.

Astfel ca, debitorul este prima data somat sa-si indeplineasca obligatiile privind plata datoriilor. In cazul in care nici de aceasta data nu se va face plata datoriei si debitorul va refuza orice tip de colaborare, se va continua cu procedura de executare silita. 


Cheltuieli in procedura de executare silita

Persoana care solicita indeplinirea unei actiuni in vederea executarii silite va suporta cheltuielile aferente, iar tot ce este intreprins din oficiu este suportat de catre creditor. Toate cheltuielile ce tin strict de efectuarea executarii silite revine in plata debitorului. Exceptia este cazul in care creditorul renunta la executare si astfel el devine responsabile cu plata cheltuielilor efectuate pana in acel moment. Astfel ca, debitorul va suporta cheltuielile incepand cu inregistrarea cerererii de executare si pana la data la care se indeplineste obligatia din titlul executoriu. 

„Cu toate acestea, in cazul in care debitorul, somat potrivit art. 667, a executat obligatia de indata sau in termenul acordat de lege, el nu va fi tinut sa suporte decat cheltuielile pentru actele de executare efectiv indeplinite, precum si onorariul executorului judecatoresc si, daca este cazul, al avocatului creditorului, proportional cu activitatea depusa de acestia”, art. 669 Codul de Procedura Civila.


Sunt incluse in cheltuielile de executare urmatoarele aspecte:

 • Taxa de timbru;
 • Onorariul executorului judecatoresc;
 • Onorariul avocatului;
 • Onorariul expertului, traducatorului si interpretului;
 • Cheltuieli legate de publicitatea executarii silite;
 • Cheltuieli legate de transport;
 • Alte cheltuieli conform legii. 


Efectuarea executarii silite

Dupa ce somatia expira si debitorul a refuzat plata datoriilor, se va trece la punerea in aplicare a actelor de executare silita. Daca vorbim de existenta unui titlul executoriu, atunci acesta va stipula un termen de plata, care trebuie sa se indeplineasca, pentru efectuarea procedurii de executare silita. In cazul in care acest titlul executoriu cuprinde si alte drepturi, debitorul trebuie sa-si exercite aceste drepturi in cel mult 10 zile de la comunicarea incheierii incuviintarii de executare. 

In ceea ce priveste executarea in baza unei hotarari judecatoresti, executorul judecatoresc are aprobarea de a intra in domiciliul, resedinta sau sediul debitorului. In cazul in care se intampina refuzul se poate apela la forta publica. Executorul judecatoresc va identifica bunurile ce sunt puse sub urmarire si va efectua executarea asupra acestora, in prezenta debitorului sau a altor membrii ai familie. Daca nu se afla nimeni dintre cei mentionati de fata, se va efectua executarea in prezenta unui agent al fortei publice. 

 

Apeleaza acum la unul dintre avocatii online care iti stau la dispozitie!