Despre suspendarea platii ratelor in contextul actual

Luni, 22 Iunie 2020, 11:14
Loredana M.
Despre suspendarea platii ratelor in contextul actual

In contextul actual, cel al pandemiei de coronavirus, am vazut cum au fost adoptate o serie de norme si reguli pentru raportarea la diferite tipuri de contracte, tranzactii, conflicte si plati, care nu s-au mai putut desfasura intr-un curs normal.

Prin Hotararea de Guvern 270/2020 s-au facut cunoscute normele de aplicare a ordonantei de urgenta 37/2020, prin care se permite amanarea platii ratelor la banci pentru persoane fizice, PFA, firme si operatori economici.

Conform art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2020, se acorda suspendarea la plata a ratelor scadente aferente imprumuturilor, rate de capital dobanzi si comisione care au fost acordate debitorilor de catre creditori din creditele ipotecare. Perioada de suspendare este stabilita conform optiunii debitorului, exprimata o singura data, intre o luna si noua luni, fara a se depasi data de 31 decembrie 2020.

“Perioada de rambursare a ratelor de dobanda esalonate cu termene de plata suspendate este de 60 de luni, calculata incepand cu prima zi calendaristica urmatoare perioadei de suspendare a obligatiilor de plata a ratelor scadente acordate de creditor in conditiile art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2020”.

Conditii de acordare a facilitatii de suspendare la plata ratelor

Se vor suspenda rambursarea ratelor, dobanzilori si comisioanelor scandete aferente creditelor ipotecare, tinand cont de urmatoare conditii:

  • S-au acordat pana la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/2020, respectiv 30 martie 2020 inclusiv;
  • Data scadenta finala a obligatiilor de rambursare a ratelor, din contractele de credit, are loc ulterior datei de intrare in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/2020, respectiv 30 martie 2020 inclusiv;
  • Nu a fost declarata in mod anticipat scadenta pana la data de 30 martie 2020 inclusiv;
  • Fara rate scadene restante la data de 16 martie 2020 inclusiv. Debitorii au efectuat plata obligatiilor restante pana la data solicitarii suspendarii platii obligatorii in acord cu prevederile din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2020.

Criterii de eligibilitate a debitorilor persoane fizice

“Poate beneficia de acordarea facilitatii de suspendare a obligatiei de plata a ratelor, dobanzilor si comisioanelor aferente creditului ipotecar, care indeplineste conditiile prevazute la art. 4, debitorul persoana fizica ale carui venituri au fost afectate direct sau indirect de situatia grava generata de pandemia COVID-19, sub conditia transmiterii solicitarii catre creditor cel mai tarziu in termen de 45 de zile de la intrarea in vigoare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/2020”.

Debitorul se angajeaza sa transmita creditorului solicitarea de suspendare in conformitate cu prevederile din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2020. Creditorul aproba solicitarea debitorului, in care acesta declara pe proprie raspundere modul in care a fost afectat direct de pandemia de COVID-19 la nivel de venituri proprii sau aferente familiei acestuia. Debitorul se afla astfel in imposibilitatea de a onora obligatiile de plata a creditului, din urmatoare cauze:

  • Intrarea in somaj tehnic a debitorului si/sau familiei acestuia;
  • Concedierea debitorului si/sau membrilor familiei acestuia;
  • Intrarea in carantina institutionalizata sau izolare la domiciliu a debitorului;
  • Imbolnavirea cu COVID-19 a debitorului.

“In intelesul prezentelor norme, membrii familiei debitorului sunt persoanele care au calitatea de sot/sotie, parinti si copii, care locuiesc si se gospodaresc impreuna cu debitorul”, art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2020.

Decizia de aprobare a acordarii facilitatii de suspendare a obligatiei de plata se va comunica debitorului sub forma scrisa, prin telefon, posta electronica sau orice alt mijloc de comunicare valid.