Dizolvarea, lichidarea si radierea unei firme

Miercuri, 15 Iulie 2020, 14:18
Loredana M.
Dizolvarea, lichidarea si radierea unei firme

O firma se poate dizolva de drept, voluntar sau pe cale judiciara. Dizolvarea societatii duce in mod firesc la lichidare, moment in care inceteaza personalitatea juridica a unei societati. Ultima etapa este cea de inregistrare a cererii de radiere din Registrul Comertului. 

Vom descoperi in cele ce urmeaza, in ce conditii se poate dizolva o societate, care sunt pasii pentru a finaliza procesul de radiere din Registrul Comertului, conform Legii nr. 31/1990. 


Dizolvarea societatii

Situatiile in baza carora o societate se poate dizolva, sunt urmatoarele:

Obiectivul de activitate al societatii nu mai poate fi realizat din motive bine justificate;

A expirat durata stabilita a societatii;

Se declara nulitatea societatii;

Prin hotararea adunarii generale;

Prin hotararea tribunalului la cererea unuia sau mai multor asociati, in baza unor motive justificabile;

Constatarea falimentului societatii;

Alte cauze prevazute de lege.


“Societatile in nume colectiv sau cu raspundere limitata se dizolva prin falimentul, incapacitatea, excluderea, retragerea sau decesul unuia dintre asociati, cand, datorita acestor cauze, numarul asociatilor s-a redus la unul singur”, art. 229 Legea nr. 31/1990. 


In vederea dizolvarii societatii comerciale, acest lucru trebuie sa fie inscris in registrul comertului si apoi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei. Aceasta procedura este valabila in momentul in care dizolvarea se efectueaza ca urmare a hotararii adunarii generale sau atunci cand este hotarata la nivel judecatoresc, in termen de 15 zile de la emiterea hotararii definitive privind dizolvarea. 


Lichidarea societatii

Dizolvarea unei societati este urmata de lichidarea acesteia. Conform legii, putem vorbi de dizolvarea firmei, fara lichidare in cazul in care are loc fuziunea sau divizarea societatii. O data cu finalizarea etapei de dizolvare a firme nu se mai pot intreprinde niciun tip de operatiuni in cadrul acesteia. Societatea isi pastreaza personalitatea juridica pe parcursul lichidarii. 

Lichidatorii pot fi persoane fizice sau persoane juridice si sunt insarcinati cu aceiasi raspundere precum cea a administratorilor. Impreuna cu acestia vor realiza un inventar si un bilant, in care se vor prezenta detaliat activul si pasivul societatii. Totodata, lichidatorii sunt cei care au in responsabilitate patrimoniul si registrele societatii, aflandu-se pe toata perioada lichidarii, sub controlul cenzorilor. 

Lichidatorii au urmtoarele drepturi:

Sa stea in judecata;

Sa execute operatiuni de comert in vederea lichidarii;

Sa vanda prin licitatie publica bunurile societatii;

Sa efectueze diferite tranzactii;

Sa lichideze si sa incaseze creantele societatii;

Sa faca imprumuturi neipotecare.


Conform legii, lichidarea unei societati nu poate sa se realizeze in mai mult de 3 ani de la data la care a avut loc dizolvarea. In cazuri exceptionale, aceasta perioada poate fi prelungita cu 2 ani, prin hotarare judecatoreasca.

“In termen de 15 zile de la terminarea lichidarii, lichidatorii vor cere radierea societatii din registrul comertului, sub sanctiunea unei amenzi judiciare de 2.000.000 lei pentru fiecare zi de intarziere, care va fi aplicata de judecatorul delegat, in urma sesizarii oricarei parti interesate, prin incheiere”, art. 260 Legea nr. 31/1990.


Radierea societatii

Dupa finalizarea lichidarii, lichidatorii trebuie sa depuna la Registrul Comertului cererea de radiere a societatii. Se va prezenta raportul final de lichidare care contine date despe creante si activele ramase. In cazul in care trec mai mult de 3 luni de la momentul in care s-a inregistrat mentiune de dizolvare, nu se depune cererea de radiere, atunci ONRC poate solicita in instant radierea firmei.