Exercitarea posesiei conform dispozitiilor Codului Civil

Miercuri, 29 Iulie 2020, 13:53
Loredana M.
Exercitarea posesiei conform dispozitiilor Codului Civil

In conformitate cu prevederile Codului Civil, posesia este definita ca o exercitare in fapt a prerogativelor dreptului de proprietate asupra unui bun, de catre persoana care il are in stapanire si este considerata, proprietarul bunului. 

Exercitarea prerogativelor dreptului de proprietate asupra bunului poate fi realizata de catre posesor in maniera nemijlocita, ceea ce inseamna prin putere proprie sau prin intermediul unei alte persoane. Posesia este exercitata de catre un reprezentant legal in cazul persoanelor juridica si in cazul persoanelor care nu au capacitate de exercitiu. 


Nu se considera posesie stapanirea unui bun, in urmatoarele situatii:

  • Persoanele in calitate de locatar, comodatar, depoita, creditor gajist;
  • Titularii drepturilor de uzufruct, abitatie, superficie, servitute;
  • Coproprietarii in raport cu cotele-parti ale celorlalti coproprietari;
  • Persoanele care detin temporar un bun ale altei persoane, cu obligatia de restituire.


Incetarea posesiei

Posesia prin stapanirea asupra unui bun inceteaza in urmatoarele situatii:

Se produce transformare in detentie precara;

Bunul este instrainat;

Bunul mobil este abandonat;

Se inscrie in cartea funciara declaratia de renuntare la dreptul de proprietate asupra bunului imobil;

Bunul piere;

Bunul este trecut in proprietate publica;

Inscrierea dreptului de proprietate al comunei, orasului sau municipiului;

Deposedare de bun mai mult de un an. 


Viciile posesiei

Efectele juridice se produc numai in cazul posesiei utile, ceea ce inseamna ca posesia nu este discontinua, tulburata sau clandestina. Exista prezumtia ca posesia este utila, pana in momentul in care se demonstreaza, legal, contrariul. 

Discontinuitatea caracterizeaza posesia in care posesorul o exercita cu intermintente anormale in ceea ce inseamna natura fireasca a bunului. Tulburaraea posesiei are loc prin dobandirea in urma savarsirii actelor de violenta fizica sau morala, fara a fi provocate de alta persoana. Daca posesia se exercita fara sa poata fi cunoscuta, atunci vorbim de clandestinitate. Aceste vicii pot fi invocate numai de catre persoana fata de care posesia este fie tulburata, fie clandestina. 


Efectele posesiei

Posesorul poate dobandi drept de proprietate asupra bunului posedat si asupra fructelor bunului. 

„Dreptul de proprietate asupra unui imobil si dezmembramintele sale pot fi inscrise in cartea funciara, in temeiul uzucapiunii, in folosul celui care l-a posedat timp de 10 ani, daca:

a) proprietarul inscris in cartea funciara a decedat ori, dupa caz, si-a incetat existenta;

b) a fost inscrisa in cartea funciara declaratia de renuntare la proprietate;

c) imobilul nu era inscris in nicio carte funciara”, art. 930 Codul Civil. 

Uzucapantul poate dobandi drept de proprietate in conditiile in care inregistreaza cerera de inscriere in cartea funciara, inainte ca alta persoana sa fi realizat acest lucru, in timpul sau dupa ce se indeplineste termenul de uzucapiune. 


Persoanele care se afla in posesia unui bun mobil sunt sub prezumtia ca detin titlu de dobandire a dreptului de proprietate asupra bunului. In acelasi timp, persoana care incheie cu buna-credinta, un act translativ de proprietate cu un neproprietar, asupra unui bun mobil, atunci devine proprietarul acestuia, dupa luarea in posesie a bunului. „Cu toate acestea, bunul pierdut sau furat poate fi revendicat de la posesorul de buna-credinta, daca actiunea este intentata, sub sanctiunea decaderii, in termen de 3 ani de la data la care proprietarul a pierdut stapanirea materiala a bunului”, art, 937 Codul Civil.