Ce presupune finantarea din partea statului in programul Casa Eficientă Energetic

Miercuri, 5 August 2020, 13:40
Loredana M.
Ce presupune finantarea din partea statului in programul Casa Eficientă Energetic

Prin noul program Casa Eficienta Energetic cei care doresc sa-si modernizeze locuintele, cu sisteme de incalzire, de iluminat sau de izolate economice, pot sa ceara finantare de la stat.

Prin indeplinirea unor reguli si conditii, cei interesati au sansa ca incepand cu acest an sa beneficieze de sume de pana la 15.000 de euro in vederea realizarii proiectelor prin care se modernizeaza locuintele si in acelasi timp se economisesc resurse, precum energie si alte materiale. 

Astfel ca, persoanele care sunt interesate de programul Casa Eficienta Energetic este bine sa stie ca statul le poate acoperi pana la 60% din costul final al lucrarilor de modernizare, fara sa se depaseasca, suma mentionata mai sus, care ar fi un echivalent de 70.000 de lei. 

Ne vom referi in continuare la ce anume trebuie sa contina dosarul de finantare si care sunt modernizarile care sunt acceptate in prezentul program. 


Conditii de indeplinit

Cei care doresc sa aplice pentru finantare in programul Casa Eficienta Energetic trebuie sa indeplineasca anumite conditii:

 • Persoana fizica;
 • Sa aiba domiciliul in Romania;
 • Sa dovedeasca faptul ca este proprietar sau coproprietar al spatiul pentru care doreste finantarea;
 • Daca vorbim de coproprietari, trebuie sa obtina acordul acestora;
 • Sa aiba plata la zi a taxelor, impozitelor si altor obligatii catre stat;
 • Sa dovedeasca faptul ca nu a fost condamnat, prin hotarare judecatoreasca definitiva, pentru infractiune contra mediului.


Dosarul de finantare

Iata ce acte si documente trebuie sa contina dosarul de finantare pentru Casa Eficienta Energetic:

 • Cererea tehnoredactata prin care se solicita finantarea;
 • Copie dupa actul de identitate al solicitantului;
 • Daca cererea pentru finantare este semnata de un imputernicit al solicitantului, va fi nevoie de imputernicire notariala;
 • Copie dupa actul de identitate al imputernicitului;
 • Extra de carte funciara pentru dovedirea existentei dreptului de proprietate asupra imobilului;
 • Certificat de atestare fiscala pentru plata obligatiilor catre bugetul de stat. Certificatul se obtine de la organele teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice. Se prezinta copie si original;
 • Certificat de atestare fiscala pentru plata impozitelor si taxelor catre stat. Se prezinte copie si original
 • Certificat de performanta energetica care trebuie sa fie obtinut cu cel mult 6 luni inainte de a depune dosarul de finantare. Se prezinta copie si original;
 • Audit energetic autorizat. Se prezinta original sau copie legalizata.
 • Deviz general privind lucrarile si cheltuielile. Se semneaza de catre solicitant si se prezinta in original sau copie legalizata;
 • Alte documente, daca s-au produs modificari intre timp;
 • Opis semnat de catre solicitant. 


Procedura de obtinere a finantarii in programul Casa Eficienta Energetic

Ca in orice alt program, exista cativa pasi de urmat pentru a putea avea acces la suma de bani finantata de stat. 

Primul pas este acela de publicare pe site-ul oficial AFM a anuntului de deschidere a sesiunii de inscriere. Cei care doresc sa aiba acces la finantare pentru modernizare, pot sa inceapa sa se inscrie in aplicatia online, care va fi disponibila curand. Dupa ce solicitantul s-a inscris in mediul online, este timpul sa depuna dosarul de finantare.  

Dupa ce dosarul este depus, se trece la urmatoarea etapa, cea de analiza a validitatii si a conformitatii actelor depus, daca solicitantul se incadreaza in conditiile prevazute de lege pentru acest program. Se vor analiza cu atentie datele proiectului si lista cu cheltuieli aferente. 

Dupa ce evalaurea a luat sfarsit, se publica rezultatul acesteia, pe pafina oficiala AFM. Se pot depune contestatii, urmand regulile impuse de program. O data solutionata contestatia, se poate trece la incheierea contractului de finantare. Mai departe, se incepe derularea efectiva a programului prin materializarea lucrarilor de modernizare, cu atenta supraveghere din partea organelor competente ale statului. 


Modernizari acceptate in programul Casa Eficienta Energetic

Cei care doresc sa aplice pentru programul Casa Eficienta Energetic au la dispozitie mai multe optiuni de modernizare pentru care pot solicita finantare. 


Reabilitare termica

In ceea ce priveste reabilitarea termica se vor putea face lucrari de tamplarie termoizolanta, prin amplasare de grile higroreglabile. Casele si spatiile avizate pot fi izolate termica, prin pereti exterior, terase si alte astfel de elemente. De asemenea se poate face o izolare termica la nivelul planseului de la sol sau la ultimul nivel al cladirii. 


Instalarea, reabilitarea sau modernizarea sistemelor de încălzire și de preparare și utilizare a apei calde de consum a apei

Se vor putea monta cazane cu condensare si pompe de caldura, panouri solare termice si diferite tipuri de stocare a energiei termice. In ceea ce priveste generarea de gaze naturale, se vor putea proiecta sisteme de microgenerare pe biogaz, dar si prin gazificarea deseurilor menajere – resturi alimentare, dejectii animaliere, umane – si deseuri nemenajere – resturi lemnoase, paleti de natura lemnoasa sau de natura agricola. 

In aceiasi categorie sunt incluse sistemele de incalzire/racire cu schimbare de faza, sisteme de producere de biogaz din deseuri organice da la locuinte unifamiliale. Se vor avea in vedere lucrarile de izolare termica a conductelor de distributie si a unitatilor de acumulare, precum si dotarea cu dispozitive de reglare si consum a apei calde. Totodata se vor putea face lucrari de inlocuire sau reabilitare a instalatiilor deja existente, tot ceea ce reprezinta boilere, corpuri de incalzire, conducte, robinete, schimbatoare de caldura. 


Achiziționarea și montarea de sisteme centralizate de ventilare mecanică cu recuperare a căldurii

In vederea realizarii unei astfel de lucrari este nevoie ca sistemele implementate si puse in functiune sa aiba o eficienta de recuperare a caldurii de minim 75 %. 


Reabilitarea sau modernizarea sistemului de iluminat al cladirii

In acest plan se vor putea face inlocuiri ale corpurilor si surselor de iluminat incandescent, cu alte corpuri sau surse, care functioneaza pe baza tehnologiei cu LED. Se vo rputea monta senzori de miscare si prezenta, numai in scopul de a economisi energie electrica, cum ar fi in poduri, mansarde sau debarale. Cei inscrisi in program vor putea amplasa dispozitive in vederea reglarii nivelului de iluminat, cum ar fi programatorul in functie de timp. 


Sisteme de umbrire exterioară

Cei interesati de sistemele de umbrire exterioara vor putea face lucrari de montaj al elementelor de tamplarie cu vitraj control solar, sticla montata pe fatadele cladirilor, pentru a respinde lumina soarelui si pentru a permite ca in interiorul locuintei, temperatura sa se mentina constanta. In aceasta categorie vor fi incluse toate elementele exterioare de umbrire, precum obloane, jaluzele, rulouri, cu control manual sau automat.