Informatii importante despre salarizare esentiale pentru angajati

Joi, 23 Iulie 2020, 14:48
Loredana M.
Informatii importante despre salarizare esentiale pentru angajati

Orice persoana care urmeaza sa se angajeze, indiferent de locul de munca ales, are nevoie sa cunoasca elementele esentiale, din prevederile Codului Muncii, privind stabilirea si acordarea salariului. Vom vedea in ce conditii se negociaza salariul in momentul incheierii contractului individual de munca, care sunt regulile ce trebuie respectate inainte de se reduce din salariu precum si alte aspecte importante.

Definim salariul drept contraprestatia muncii depusa de salariat in acord cu prevederile si clauzele din contractul individual de munca. Indiferent de tipul de munca prestat, in cazul in care se incheie un contract individual de munca, angajatul are dreptul de a primi remuneratie, sub forma unei sume de bani, acordata lunar. 

“La stabilirea si la acordarea salariului este interzisa orice discriminare pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala”, art. 159 Codul Muncii.


Despre salariu

Atunci cand ne referim la termenul “salariu” acesta cuprinde tot ce inseamna salariul de baza, sporuri, bonusuri, indemnizatii si alte elemente care se adauga la suma de bani platita lunar catre salariat. Orice angajat trebuie sa tina cont ca platirea salariilor reprezinta o prioritate la nivel legal, inainte oricaror alte indatoriri si obligatii de plata legate de companie sau de persoana juridica a angajatorului. 


Stabilirea salariului

Salariul se stabileste in functie de pragul minim stabilit si specificat in contractul colectiv de munca. In majoritatea situatiilor, are loc o negociere a salariului, intre salariat si angajator, inainte de semnarea contractului individual de munca, tinandu-se cont de o serie de factori. Salariatul poate aduce in discutie experienta si nivelul salarial de la ultimul loc de munca, iar angajatorul isi prezinta oferta tinand cont de pregatirea si de specificul postului vacant. 

Daca este sa vorbim de salarizarea pentru functiile din institutii publice, atunci salariul este asigurat prin bugetul de stat, bugete locale si alte astfel de fonduri stabilite prin lege. De regula, in cazul acestor salarii exista criterii clare de stabilire si negocierea este mai putin intalnita, fata de sistemul privat de munca. 

Specificam faptul ca intotdeauna, indiferent ca vorbim de sectorul public sau cel privat de munca, salariul este intotdeauna confidential, salariatul fiind cel in prima masura responsabil de pastrarea acestei dispozitii legale. Totusi, “in scopul promovarii intereselor si apararii drepturilor salariatilor, confidentialitatea salariilor nu poate fi opusa sindicatelor sau, dupa caz, reprezentantilor salariatilor, in stricta legatura cu interesele acestora si in relatia lor directa cu angajatorul”, art. 163 Codul Muncii. 


Plata salariului

Conform prevederilor Codului Muncii, salariul se plateste in bani, conform celor stabilite in contractul individual de munca. poate fi platiti o data pe luna sau in mai multe transe, in functie de cum este stabilit de comun acord intre salariat si angajat. Salariul se va plati prin virament bancar, intr-un cont bancar special creat pentru acest scop sau se va acorda in numerar, in fiecare luna, la data stabilita in contract. 

“Retinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decat daca datoria salariatului este scadenta, lichida si exigibila si a fost constatata ca atare printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila”, art. 169 Codul Muncii