Ce spune legea despre inscrierea drepturilor tabulare

Miercuri, 29 Iulie 2020, 09:42
Loredana M.
Ce spune legea despre inscrierea drepturilor tabulare

Drepturile tabulare sunt drepturile care se dobandesc in urma inscrierii in cartea funciara. Sunt recunoscute ca drepturi imobiliare reale, exercitate de catre titular asupra bunului. 

Drepturile imobiliare reala cuprinse in cartea funciara pot fi dobandite intre parti sau fata de terti, pe baza inscrierii in cartea funciara. Stingerea sau pierderea drepturilor tabulare are loc numai prin radierea din cartea funciara, prin inscris autentic notarial, depus de titularul drepturilor. 

Nu este nevoie de consimtamantul titularului, atunci cand acestea decedeaza sau isi inceteaza existenta juridica, in cazul persoanelor juridice. „Hotararea judecatoreasca definitiva sau, in cazurile prevazute de lege, actul autoritatii administrative va inlocui acordul de vointa sau, dupa caz, consimtamantul titularului”, art. 885 Codul Civil.


Dobandirea drepturilor tabulare

Exista situatii in care drepturile reale se pot dobandi fara sa fie inscrise in cartea funciara, atunci cand provin din mosteniri, accesiune naturala, vanzare silita, expropriere pentru cauza de utilitate publica. 

Revenind la inscrierea drepturilor reala in cartea funciara, acest lucru se poate realiza numai prin detinerea inscrisului autentic notarial sau dupa caz, a hotararii judecatoresti definitiva, a certificatului de mostenitor sau alt act acceptat din punct de vedere legal. 


Renuntare la dreptul de proprietate

Conform Codului Civil, proprietarul este in masura sa renunte la dreptul pe care il are asupra proprietatii, cu ajutorul unei declaratii autentice notariale, care va fi in prealabil, inregistrata la biroul de cadastru si publicitate mobiliara. Prin acest fapt se va putea trece la radierea dreptului.

Dupa renuntarea la drept, acesta poate fi inscris de catre comuna/oras/municipiu in proprietatea statului, decizie care va fi luata de catre consiliul local. Trebuie sa se asigure de faptul ca nicio alta persoana nu a solicitat inscrierea dreptului in baza uzucapiunii. 


Efectele inscrierii drepturilor in cartea funciara

Efectele inscrierii drepturilor de proprietate in cartea funciara se prodc de la data la care s-a inregistrat cererea. Aceasta poate fi depusa personal, prin mandatar, notar public sau transmisa prin diferite mijloace media si de comunicatie, cu confirmare de primire. 


Cazuri particulare a inscrierii drepturilor tabulare

„In cazul in care un drept supus inscrierii in cartea funciara a facut obiectul unor cesiuni succesive fara ca inscrierile sa fi fost efectuate, cel din urma indreptatit nu va putea cere inscrierea dreptului in folosul sau decat daca solicita, odata cu inscrierea acestuia, si inscrierea dobandirilor succesive anterioare pe care le va dovedi cu inscrisuri originale sau copii legalizate, dupa caz”, art. 894 Codul Civil. 

Daca vorbim de inscrieri ce se intemeieaza pe baza obligatiilor defunctului, atunci se vor putea realiza numai dupa ce drepturile sunt inscrise pe numele mostenitorului. Persoana desemnata sa transmita sau sa constituie in folosul altei persoane dreptul de proprietate real, va putea cere instantei dispunerea inscrierii, in cazul in care nu isi executa obligatia pentru inscrierea dreptutului in cartea funciara. 


Inscrierea provizorie a drepturilor tabulare

Se poate solicita inscrierea provizorie a drepturilor in cartea funciara, in urmatoarele cazuri:

Dreptul real dobandit se referea la o constructie viitoare;

Obligatia de strmutare, cosntituie sau stingere a dreptului tabular;

Administratorul bunurilor este obligat sa dea garantie ipotecara;

Debitorul a consemnta sumele pentru inscrierea ipotecii;

Dobandirea unui drept tabular provizoriu;

Partile consimt asupra inscrierii provizorii.