Instituirea si obligatiile administratorului de bloc

Marţi, 28 Iulie 2020, 13:30
Loredana M.
Instituirea si obligatiile administratorului de bloc

Conform Legii nr.196/2018 administratorul de bloc este desemnat de catre comitetul executiv. Se convoca adunarea generala si decizia este comunicata proprietarilor, de catre presedintele asociatiei de proprietari. Aceasta este formatiunea care se ocupa cu incheierea de contracte cu persoane fizice, persoane juridice sau persoane fizice autorizate in vederea administarii de condominii.


Conditii pentru functia de administrator

Exista anumite conditii care trebuie indeplinite de catre persoanele, candidati la functia de administrator. Acestia se vor prezenta in fata comitetului executiv al asociatiei de proprietari, cu un set de acte si documente. 

Cei care doresc sa se inscrie pentru admiterea in functia de administrator trebuie sa prezinte atestatul prin care se dovedeste ca este avizat legal sa indeplineasca respectiva functie. Certificatul de calificare va fi atestat de catre primar, in baza unei hotarari a consiliulului local. Acest certificat este valabil timp de 4 ani, iar daca este cazul, se poate reinnoi prin urmarea pasilor in care a fost emis. 

Pe langa certificatul de calificare candidatul va prezenta cazierului judiciar, care sa demonstreze faptul ca, respectivul candidat nu a fost condamnat prin hotarare judecatoreasca definitiva. 


Obligatii si atributii ale administratorului de bloc

Exista o serie de obligatii si atributii care trebuie indeplinite de catre administratorul de bloc. Acesta se angajeaza sa asigure lucrarile si modalitatile de intretinere si conservare a imobilului pe care il administreaza. Va supraveghea personalul angajat si se va comporta exemplar in ceea ce priveste indeplinirea atributiilor. 

In cazul in care intampina situatii de urgenta, administratorul se va adresa comitetului executiv, pentru a primi acordul in ceea ce priveste lucrarile care trebuie efectuate in bloc. 

Totodata, administratorul este responsabil de tot ce tine de casierie si contabilitate, fiind cel care inregistreaza platile taxelor lunare ale proprietarilor de condominii. 

Administratorul va tine cont de modul in care se gestioneaza resursele materiale si banesti ale asociatiei, in functie de deciziile luate in cadrul comitetului executiv al asociatiei de proprietari. Pana la sfarsitul perioadei de recalculare a cheltuielilor, administratorul va propune bugetul anual care include toate sumele achitate, lucrari de intretinere, reabilitare, imbunatatrire, sume ce revin din fondul asociastiei si alte cheltuieli previzibile. 

Administratorul este cel care incheie contracte cu diferiti furnizori de servicii si gestioneaza condominiul pe baza deciziilor adunarii generale si ale comitetului executiv. “Ca urmare a hotararii adunarii generale a asociatiei de proprietari, administratorul, conform contractului de administrare si in baza imputernicirii acordate de adunarea generala a asociatiei, poate negocia contractele de furnizare/prestare a serviciilor intre furnizori/prestatori si asociatia de proprietari”, art. 65 Legea nr. 196/2018.

Se ocupa cu gestiunea fondului de rulment si a fondului de reparatii, in acord cu deciziile luate in adunarea general si comitetul executiv. 

De asemenea, conform legii asociatilor de proprietari, administratorul nu se poate folosi de fondurile asigurate de asociatia de proprietari, fara sa aiba in scris, acordul adunarii generale sau a comitetului executiv. In cazul in care are in administrare mai multe condominii, administratorul este obligat sa tina evidente contabile separte pentru fiecare dintre condominii. 

„Pentru protejarea intereselor proprietarilor si ale asociatiei de proprietari impotriva riscurilor aferente activitatii de administrare intr-un condominiu, administratorii, la solicitarea asociatiilor de proprietari, sunt obligati sa incheie, pe cheltuiala proprie, polite de asigurare de raspundere civila profesionala”, art. 68 Legea nr. 196/2018.