Notiuni esentiale despre contractul de imprumut

Miercuri, 22 Iulie 2020, 15:24
Loredana M.
Notiuni esentiale despre contractul de imprumut

In cadrul unui contract de imprumut, una dintre parti – imprumutatorul – isi asuma obligatia de a da in proprietate imprumutatului, bani, bunuri, valori. In acelasi timp, imprumutatul se obliga sa restituie banii, bunurile, valorile in aceiasi stare si calitate, pana in momentul in care se indeplineste termenul stabilit, in prealabil, in contract.

Contractul de imprumut este unilateral, prin faptul ca doar imprumutatul are de indeplinit o obligatie fata de imprumutator. Prin contractul de imprumut se face un transfer de proprietate, fiind un contract cu titul gratuit sau titlul oneros, in functie de fiecare caz particular. 

Astazi ne vom referi in termeni generali la cele doua tipuri de imprumut, cel de folosinta (comodat) si cel de consumatie. 


Imprumut de folosinta (comodat)

Prin contractul de comodat o parte, comodantul ofera un bun comodatarului, pentru ca acesta sa se foloseasca de bunul respectiv, cu obligatia de a-l restitui dupa o anumita perioada de timp, stabilita de comun acord. 

Comodatarul va ingriji si pastra bunul respectiv ca si cum s-ar afla in proprietate proprie, inapoiand bunul comodantului in aceiasi stare in care l-a primit de la acesta. De asemenea, legea specifica faptul ca bunul imprumutat nu poate sa fie utilizat dincolo de destinatia acestuia, care a fost determinata in prealabil, in contractul de comodat. Comodatarul nu va permite altei persoane sa se fooseasca de bunul imprumuta, numai daca are acordul comodantului. 

In cazul in care bunul piere sau se pierde, comodatarul nu este raspunzator, in conditiile in care a utilizat bunul strict conform destinatiei acestuia. Situatia se schimba atunci cand pieirea sau deteriorarea bunului a fost cauzata de folosirea in alte scopuri de catre comodatar a bunului imprumutat. “Comodatarul raspunde pentru pieirea bunului imprumutat cand aceasta este cauzata de forta majora de care comodatarul l-ar fi putut feri intrebuintand un bun propriu sau cand, neputand salva decat unul dintre cele doua bunuri, l-a preferat pe al sau”, art. 2.150 Codul Civil. 

In ceea ce priveste cheltuielie implicate in utilizarea bunului imprumutat, acestea sunt suportate in totalitate de catre comodatar. Insa, daca comodatarul a fost nevoit sa suporte cheluieli in folosirea bunului, care nu au fost prevazute in contract, are dreptul de a cere rambursarea acestora. In conditiile in care comodantul a ascuns cunoasterea viciilor bunului imprumutat si nu le-a comunicat comodatarului, atunci va trebui sa suporte prejudiciile. 


Imprumut de consumatie

Prin contractul imprumutului de consumatie, o parte remite sume de bani, bunuri fungibile si consumptibile, iar cealalta parte trebuie care dupa o perioada data de timp sa restituie suma de bani sau bunurile, in aceleasi standarde de calitate. In cazul acestui contract, imprumutatul devine proprietar al bunului si astfel este responsabil direct de pieirea bunului respectiv. „Termenul de restituire se prezuma a fi stipulat in favoarea ambelor parti, iar daca imprumutul este cu titlu gratuit, numai in favoarea imprumutatului”, art. 2.161 Codul Civil. 

In cazul in care nu s-a specificat clar in contract daca se va tine cont de cresterea sau scaderea pretului bunurilor imprumutate, atunci imprumutatul va restitui aceiasi cantitate si calitate de bunuri, indiferent de modificarile care au putut sa apara ulterior. Daca este vorba de o suma de bani, atunci aceasta va fi restituita in valoare nominala sub forma careia a fost primita. „Daca nu este posibil sa se restituie bunuri de aceeasi natura, calitate si in aceeasi cantitate, imprumutatul este obligat sa plateasca valoarea lor la data si locul unde restituirea trebuia sa fie facuta”,  art. 2.164 Codul Civil.