Obligatiile partilor si incheierea contractului de comodat

Marţi, 28 Iulie 2020, 10:07
Loredana M.
Obligatiile partilor si incheierea contractului de comodat

Contractul de comodat se constituie intre o parte, comodantul, care remite un bun mobil sa imobil, celeilalte parti, comodatarul, in vederea folosirii acestui bun, cel din urma avand obligatia de a-l restitui dupa o perioada determinata de timp. 

Contractul de comodat se incheie intre cele doua parti, fara sa fie nevoie, inregistrarea acestuia la organele competente sau la notariat. In vederea validitatii contractului, este nevoie ca cele doua parti sa intocmeasca actele de administrare si sa fie de comun acord, in ceea ce priveste obligatiile stipulate in contract. 

Contractul de comodat este unilateral, prin faptul ca doar comodatarul are de indeplinit obligatia fata de comodant, prin restituirea bunului si ingrijirea acestuia. De asemenea, contractul se constituie cu titlul gratuit sau cu titlul oneros, in functie de caz.

„Daca nu i s-a interzis prin lege sau contract, orice persoana care are dreptul de a folosi bunul poate fi comodant”, art. 2.147 Codul Civil. 


Obligatiile comodatarului

Prin intermediul contractului de comodat, comodatarul se obliga sa pazeasca, sa ingrijeasca si sa conserve bunul ce i-a fost imprumutat, conform conditiilor, stabilite in prealabil. La sfarsitul perioadei de imprumut, se obliga sa restituie bunul in aceiasi stare de folosinta ca in momentul in care i-a fost predat de catre comodant. 

“Comodatarul raspunde pentru pieirea bunului imprumutat cand aceasta este cauzata de forta majora de care comodatarul l-ar fi putut feri intrebuintand un bun propriu sau cand, neputand salva decat unul dintre cele doua bunuri, l-a preferat pe al sau”, art. 2.150 Codul Civil.

In acelasi timp, comodatarul se obliga se foloseasca bunul ce i-a fost imprumutat, exclusiv, destinatiei stipulate in contract. Se face responsabil in cazul in care bunul are de suferit, din vina proprie, trebuind sa suporte reparatiile si intretinerea bunului. De asemenea, comodatarul este obligat sa suporte cheltuielile de folosinta ale bunului, in cazul in care il pierde, il deterioreaza, nu il inapoieaza la data scandenta si alte situatii similare. Bunul aflat in folosinta comodatarului nu poate sa fie imprumutat catre o terta persoana, fara sa ceara inainte, acordul comodantului. 

„Daca termenul nu este convenit si fie contractul nu prevede intrebuintarea pentru care s-a imprumutat bunul, fie intrebuintarea are un caracter permanent, comodatarul este obligat sa inapoieze bunul la cererea comodantului”, art. 2.155 Codul Civil.


Obligatiile comodantului

Conform Codului Civil, comodantul trebuie sa restituie comodatarului cheltuielile in vederea intretinerii bunului, cu lucrari care au fost necesare pentru repararea bunului, pentru stricaciuni care nu au putut sa fie prevazute in contract. Vorbin de vicii ascunse, comodantul este obligat prin lege sa plateasca despagubiri comodatarului, pentru orice viciu pe care nu i l-a adus la cunostinta, in momentul in care s-a incheiat contractul, in conditiile in care, comodantul avea cunostinta de respectivele vicii. 


Incetarea contractului de comodat

In acord cu prevederile legale in vigoare, contractul de comodat va inceta in momentul in care expira perioada pe care a fost incheiat si in momentul in care bunul este restituit de catre comodatar. Exista situatii in care contractul de comodat poate sa inceteze inainte ca termenul sa fi expirat, daca solicita comodantul. Contractul inceteaza daca se constata neindeplinirea obligatiilor si in momentul decesului comodatarului.