Prevenirea si sanctionarea formelor de discriminare

Miercuri, 22 Iulie 2020, 10:17
Loredana M.
Prevenirea si sanctionarea formelor de discriminare

Intelegem prin discriminare orice forma de deosebire, restrictie, excludere sau preferinta pe baza unor criterii specifice, printre care se numara, etnia, rasa, nationalitatea, limba, religia, categoria sociala, sexul, convingeri, orientare sexuala, varsta, handicap, etc. 

Statul roman apara in mod democrativ demnitatea, drepturile si libertatile cetatenilor, prin garantarea acestora prin lege si prin sanctionarea oricarui tip de comportament discriminatoriu, abuziv si preferential, in ceea ce priveste anumite categorii specifice de cetateni. 

Ordonanta nr. 137/2000 este cea care reglementeaza modul prin care se pot preveni si sanctiona orice tip de comportamente si actiuni discriminatorii. “Orice comportament activ ori pasiv care, prin efectele pe care le genereaza, favorizeaza sau defavorizeaza nejustificat ori supune unui tratament injust sau degradant o persoana, un grup de persoane sau o comunitate fata de alte persoane, grupuri de persoane sau comunitati atrage raspunderea contraventionala conform prezentei ordonante, daca nu intra sub incidenta legii penale”, art. 2 Ordonanta nr. 137/2000.


Conform legii, orice tip de discriminare se poate elimina prin diferite metode. Una dintre acestea este implementarea de masuri speciale prin care persoanele incluse intr-o categorie defavorizata sa fie protejate de orice tip de comportament discriminatoriu, care le impiedica accesul egal la aceleasi sanse, precum restul cetatenilor. In cazul in care apar conflicte intre aceste categorii de persoane si altele, pe baza unor criterii discriminatorii, se vor institui metode de mediere a conflictului, prin cale amiabila. 

Se are in vedere aplicarea masurile de prevenire si sanctionare a discriminarii in arii de cativitate si domenii diferite, precum locul de munca, accesul la facilitati si servicii publice, sistemul educational, libertatea de circulatie, etc.


Prevenire si sanctionare la locul de munca si in sectorul economic

Se sanctioneaza in acord cu legea orice tip de comportament care impiedica participarea la activitatea economica a unei persoane pe baza criteriilor incluse mai sus in categoria de acte discriminatorii. Sunt incluse la categoriile de contraventii orice tip de comportament discriminatoriu la adresa diferitelor persoane, in ceea ce priveste relationarea la locul de munca, protectia sociala si altele precum:

 • Modificarea sau incetarea contractului individual de munca pe baza unor criterii discriminatorii;
 • Modificarea salariului in functie de criterii nejustificabile legal;
 • Tratament discriminatoriu in ceea ce priveste atributiile la locul de munca;
 • Evitarea acordarii unor drepturi sociale pe baza unor criterii discriminatorii;
 • Impiedicarea formarii, pregatirii si avansarii profesionale;
 • Utilizarea de metode disciplinare in mod abuziv;
 • Interzicerea dreptului de a adera la sindicat.

“Angajatorii vor asigura confidentialitatea datelor privitoare la rasa, nationalitatea, etnia, religia, sexul, orientarea sexuala sau a altor date cu caracter privat care privesc persoanele aflate in cautarea unui loc de munca”, art. 7 Ordonanta nr. 137/2000.


Prevenire si sanctionare in accesul la servicii publice, administrative, de sanatate si altele

Se considera comportament discriminatoriu atunci cand:

 • Unor persoane le este refuzata acordarea de servicii publice administrative si juridice pe baza criteriilor legate de sex, varsta, etnie sau alte categorii;
 • Unor persoane le este refuzat dreptul la servicii de sanatate publica cu tot ceea ce implica acest lucru, din cauza unor criteri discriminatorii;
 • Unor persoane le este refuzat dreptul de a inchiria un imobil;
 • Unor persoane le este refuzat dreptul de a face un credit la banca sau de a incheia orice tip de contract;
 • Unor persoane le este refuzat accesul la diferite spatii de petrecere a timpului liber, in scop de relaxare, amuzament, cultural;
 • Unor persoane le este refuzat sau restrictionat accesul in hoteluri, restaurante, baruri;
 • Unor persoane le este refuzat dreptul de a avea acces liber la diferite mijloace de transport in comun.


Sanctionarea actelor discriminatorii

“La cerere, instanta poate dispune retragerea sau suspendarea de catre autoritatile emitente a autorizatiei de functionare a persoanelor juridice care, printr-o actiune discriminatorie, cauzeaza un prejudiciu semnificativ sau care, desi cauzeaza un prejudiciu redus, incalca in mod repetat prevederile prezentei ordonante”, art. 27 Ordonanta nr. 137/2000.

In cazul in care se constata un comportament discriminatoriu, persoana in cauza poate sa inainteze o cerere in instanta, pentru despagubiri si rezolvarea conflictului. Nu este nevoie de sesizarea Consiliului si nu necesita taxa de timbru. Trebuie ca persoana care a fost parte implicata in discriminare sa ia aminte ca cererea poate fi considerata valida, numai daca a fost depusa in termen de 3 ani de la data la care s-a savarsit respectiva fapta. Se vor aduce in fata instantei probe audio, video si orice alte mijloace prin care se poate sustine si demonstra comportamentul discriminatoriu.