Raspunderi si obligatii in contractul de donatie

Miercuri, 29 Iulie 2020, 15:46
Loredana M.
Raspunderi si obligatii in contractul de donatie

Prin contractul de donatie se face cunoscuta intentia de a gratifica o parte, donator, de a transmite dreptul de proprietate altei parti, donatarul.

Contractul de donatie se constituie prin comun acordul celor parti, donatarul si donatorul. Cel din dintai mentionat anerior trebuie sa consimta actul de donatie, in vederea validarii contractului. Prin intermediul contractului de donatie se va transmite un drept de proprietate, fara contraprestatie 


Formarea contractului

Donatia poate fi revocata daca cel care face oferta nu a luat cunostinta de acceptarea destinatarului. De asemenea, in cazul in care, persoana care face oferta decedeaza, atunci nu mai este valida oferta si nu se mai ia in calcul acceptarea din partea destinatarului. In cazul in care destinatarul este cel care decedeaza, oferta nu mai este acceptata, doar mostenitorii fiind cei in pozitie sa comunice, daca acceptarea a avut loc. 

In conditiile in care oferta de donatie se face catre o persoana care nu se afla in capacitate de exercitiu, oferta poate fi acceptata numai prin intermediul unui reprezentant legal, iar daca vorbim de o persoana cu capacitate de exercitiu restransa, atunci oferta va fi acceptata de persoana, numai cu incuviintarea ocrotitorului legal. 

“Sub sanctiunea nulitatii absolute, promisiunea de donatie este supusa formei autentice.In caz de neexecutare din partea promitentului, promisiunea de donatie nu confera beneficiarului decat dreptul de a pretinde daune-interese echivalente cu cheltuielile pe care le-a facut si avantajele pe care le-a acordat tertilor in considerarea promisiunii”, art. 1.014 Codul Civil. 


Donatia nu este valabila atunci cand:

Donatia nu este valabila atunci cand:

  • Se poate realiza numai cu realizarea unei conditii prin vointa donatorului;
  • Se impune donatarului plata datoriilor care revin donatorului;
  • Donatorul poate denunta unilateral contractul;
  • Efectele donatiei – raspunderi si obligatii

Dispunatorul raspunde numai in caz de dol si culpa grava, in timpul executarii donatiei.  „Donatorul nu raspunde pentru evictiune decat daca a promis expres garantia sau daca evictiunea decurge din fapta sa ori dintr-o imprejurare care afecteaza dreptul transmis, pe care a cunoscut-o si nu a comunicat-o donatarului la incheierea contractului”, art. 1.018 Codul Civil. Daca donatia se constituie cu sarcini, atunci donatorul raspunde pentru evictiune, asemenea vanzatorului. 

In cazul in care exista vicii ascunse ale bunului donat, donatorul nu va raspunde pentru acestea. Daca avea cunostinta de viciile ascunse in momentul in care s-a incheiat contractul de donatie, atunci donatorul trebuie sa raspunda prin repararea prejudiciului cauzat donatarului. 


Revocarea donatiei pentru ingratitutidine

Donatia poate fi revocata pe baza ingratitudinii in urmatoarele cazuri:

Atunci cand donatarul atenteaza la viata donatorului sau persoanelor apropiate acestuia;

Atunci cand donatarul stie ca altii vor atenta la viata donatorului si nu ii aduce la cunostinta acest lucru;

Donatarul este acuzat de savarsirea de fapte penale sau injurii grave fata de donator;

Donatarul nu asigura alimente donatorului care are nevoie de acestea, in functie de limita valorii bunului donat.


Donatii intre viitori soti si soti actuali

Donatiile facute viitorilor soti sau unuia dintre ei, sub conditia incheierii casatoriei, nu produc efecte in cazul in care casatoria nu se incheie. Donatia care se face intre doi soti poate fi revocata numai in timpul casatoriei. Daca respectiva casatorie este declarata nula, atunci se poate vorbi de nulitate relativa, in cazul donatiei realizata de sotul de rea-credinta. ”Este lovita de nulitate orice simulatie in care donatia reprezinta contractul secret in scopul de a eluda revocabilitatea donatiilor intre soti”, art. 1.033 Codul Civil.