Prevederi legale prin care se poate reduce sau majora capitalul social

Marţi, 21 Iulie 2020, 09:35
Loredana M.
Prevederi legale prin care se poate reduce sau majora capitalul social


Definim capitalul social ca pe valoarea tuturor aporturilor unei societati comerciale, acestea putand fi sub forma de sume de bani, bunuri, creante sau industrie. 
In cazul infiintarii unei societati comerciale, dupa obtinerea actului constitutiv, este nevoie de o depunere minima de capital social, sub forma de suma de bani, limita fiind in prezent de 200 lei. Astfel ca, aportul in numerar este obligatoriu in momentul in care alegi sa-ti deschizi o firma, iar pe parcurs, pot veni aporturile in natura, care sunt evaluate economic. 
Legea nr. 31/1990 este cea care reglementeaza societatile comerciale, normele care trebuie respectate la infiintarea acestora, tipurile, modul de functionare si de organizare.

Reducerea capitalului social

Capitalul social al unei societati comerciale poate fi redus prin urmatoarele aspecte:
Prin micsorarea numarului de actiuni sau parti sociale;
Prin obtinerea de actiuni proprii si apoi anularea acestora;
Prin reduceri ale valorilor nominale ale actiunilor sau partilor sociale;
Prin scutire totala sau partiala a asociatilor de varsaminte datorate, in cazul in care reducerea capitalului nu este motivata de pierderi;
Prin restituirea din partea actionarilor a unei cote-parti din aporturi, in raport cu reducerea capitalului social, pentru fiecare parte sociala, in conditiile in care reducerea capitalului social nu este motivata de pierderi;
Alte proceduri.

Capitalul social poate fi redus numai in termen de 2 luni de la publicarea hotararii in Monitorul Oficial. Prin hotarare se transmite motivul pentru care se doreste reducerea capitalului social si modul prin care se urmareste realizarea acestui lucru. Se va tine cont de limita minima de capital social. „Creditorii societatii, ale caror creante sunt anterioare publicarii hotararii, vor fi indreptatiti sa obtina garantii pentru creantele care nu au devenit scadente pana la data respectivei publicari”, art. 208 Legea nr. 31/1990. In acest caz, se asteapta momentul in care creditorii obtin realizarea creantelor pentru ca reducerea capitalului social sa aiba efecte. 
Nu este permisa reducerea capitalului social in cazul in care societatea a emis obligatiuni, numai in cazul in care sumele rambursate sunt proportionale cu obligatiunile rambursate. 

Majorarea capitalului social

Capitalul social poate fi majorat prin emiterea de noi actiuni sau prin majorari ale valorilor nominale actiunilor deja existente, in schimbul unor aporturi in numerare si/sau natura. Daca este vorba de orice tip de diferenta din reevaluarea patrimoniului, aceste nu sunt calculate ca o majorare a capitalului social. Se poate majora capitalul social prin marirea valorii nominale a actiunilor societatii, dar este nevoie mai intai de votul unanim al actionarilor. 
Prin respectarea prevederilor legale in vigoare se poate majora capitalul social al societatii prin oferta publica de valori mobiliare sau prin tranzactionarea drepturilor de referinte ale actionarilor. „Daca majorarea capitalului social se face prin aporturi in natura, adunarea generala care a hotarat aceasta va propune judecatorului-delegat numirea unuia sau mai multor experti pentru evaluarea acestor aporturi, in conditiile art. 38 si 39”, art. 215 Legea nr. 31/1990.
Pentru ca majorarea capitalului social sa fie posibila este nevoie de o hotarare a adunarii generale, care trebuie pusa in aplicare in cel mult un an de la data la care a fost emisa. In cazul actiunilor care sunt emise pentru aportul in numerar, se vor plati in cel mult 3 ani de la data in care hotararea a fost publicata in Monitorul Oficial. In aceiasi perioada se vor plati si actiunile aferente aporturilor in natura.