Cum reglementeaza Codul Civil infiintarea si cererea de poprire

Luni, 20 Iulie 2020, 15:04
Loredana M.
Cum reglementeaza Codul Civil infiintarea si cererea de poprire

Poprirea este o forma procedurala prin care creditorul poate sa ceara urmarirea sumelor de bani, titlurilor de valoare sau bunurilor mobile, datorate de catre o terta persoana debitorului in prezent sau in viitor. 

Exista cateva situatii in care nu se poate face apel la procedura de poprire. Legea face referire in acest sens, la sumele de bani aferente unei afectatiuni speciale, pentru care debitorul nu are drept de dispozitie, sumele de bani sub forma creditelor nerambursabile sau alte tipuri de finantari pentru diferite proiecte si programe nationale, sume alocate platii salariilor pe o perioada de 3 luni din momentul in care se constituie poprirea. 


Infiintarea si cererea de poprire

Creditorul este cel care cere infiintarea popririi, prin cerere depusa la executorul judecatoresc cu biroul in circumscriptia curtii de apel unde debitorul, isi are domiciliul. Nu este nevoie de somatie pentru poprire, realizandu-se o adresa in care este precizata incuviintarea executarii si titlul executoriu. Terta parte implicata, precum si debitorul vor fi instiintati, prin adresa de infiintare a popririi si cu incuviintarea de executare. 

“In adresa de infiintare a popririi i se va pune in vedere celei de-a treia persoane, care devine, potrivit alin. (1), tert poprit, interdictia de a plati debitorului sumele de bani sau bunurile mobile pe care i le datoreaza ori pe care i le va datora, declarandu-le poprite in masura necesara pentru realizarea obligatiei ce se executa silit”, art. 782 Codul Civil. 


Continut adresa de infiintare a popririi:

Date de identificare ale debitorului persoana fizica;

Date privind denumirea, sediul, codul numeri personal, codul unic de inregistrare sau codul de identificare fiscala, in cazul debitorului persoana juridica.


Dupa intiintarea adresei de infiintare a popririi, nu mai pot fi utilizare sumele si bunurile puse sub poprie. Acest fapt este valabil pana in momentul in care se achita obligatiile din titlul executoriu. „Poprirea intrerupe prescriptia nu numai cu privire la creanta poprita, dar si in ceea ce priveste creanta pentru acoperirea careia ea a fost infiintata”, art. 783 Codul Civil.


Obligatiile tertului poprit

Dupa ce este instiintat cu privire la infiintarea popririi, tertul poprit este obligat prin lege, ca in termen de 5 zile sa indisponibilizeze bunurile mobile poprite si sa faca dovada acestui lucru catre executorul judecatoresc, precum si sa dispuna plata sumelor de bani care revin creditorului. Acest lucru se realizeaza direct catre creditor, in functie de disponibilitatea acestuia. Un aspect important de luat in calcul este acela ca, tertul poprit nu are dreptul sa faca o contestatie impotriva popririi. 


Validarea popririi

Daca tertul poprit isi duce la final toate obligatiile, atunci creditorul, debitorul sau executorul judecatoresc poate sa sesizeze organele competente si astfel, poprirea sa fie validata. Aceast actiune trebuie intreprinsa intr-o perioada de cel mult o luna de la data scadenta sumelor urmarite. „Daca sumele sunt datorate periodic, poprirea se valideaza atat pentru sumele ajunse la scadenta, cat si pentru cele care vor fi scadente in viitor, in acest ultim caz validarea producandu-si efectele numai la data cand sumele devin scadente”, art. 789 Codul Civil.

In cazul in care tertul poprit nu isi duce la indeplinire obligatiile, fapta nemotivabila din punct de vedere legal, atunci poate fi amendat cu 2.000 lei pana la 10.000 lei.