Codul Muncii – Sanctiuni si abateri disciplinare la locul de munca

Joi, 23 Iulie 2020, 11:55
Loredana M.
Codul Muncii – Sanctiuni si abateri disciplinare la locul de munca

Exista numeroase situatii in care angajatul se abate de la regulile de conduita si de comportament prevazute in regulamentul intern si astfel, este sanctionat in conformitate cu prevederile legale. Sanctiunile pentru abaterile disciplinare pot fi simple avertismente, suspendari din functie sau in cazuri mai grave, incetarea contractului individual de munca.

Conform Codului Muncii, abaterea disciplinare este definita ca o fapta savarsita la locul de munca, cu vinovatie din partea salariatului, prin care acesta incalca normele legale, regulamentul intern, prevederi din contractele individual sau colectiv de munca, precum si dispozitii legale venite de la conducatori ierarhici. 


Cercetarea disciplinara

Inainte de a se pune in aplicare orice tip de sanctiune legala, este nevoie de o cercetare disciplinara efectuata in prealabil. Salariatul in cauza va fi instiintat in scris ca este asteptat la o intrevedere cu persoana care a fost desemnata de angajator, sa realizeze cercetarea disciplinara. In notificarea scris vor fi trecute data, ora si locul intrevederii. 

In cazul in care angajatorul nu se prezinta la intrevedere si nu are un motiv pentru a se justifica in mod concret, se va dispune aplicarea sanctiunii, fara sa mai fie nevoie de cercetarea disciplinara. 

In conditiile in care se continua cu cercetarea disciplinara, salariatul are dreptul de a se apara si de a-si sustine punctul de vedere. Persoana care se ocupa cu cercetarea disciplinara va lua in calcul cele spuse sau demonstrate de asalariat, alte probe si marturii. De asemenea, in unele cazuri, se poate ca salariatului sa fie reprezentat de un avocat. 


Stabilirea sanctiunii disciplinare

Conform Codului Muncii exista cateva criterii legale de care angajatorul trebuie sa tina cont in vederea stabilirii tipului de sanctiune:

  • Se iau in calcul imprejurarile in care a avut loc abatarerea disciplinara, ce ar fi putut cauza si care sunt motivele sustinute de salariat;
  • Gradul de vinovatie al salariatului;
  • Repercusiunile abaterii disciplinare;
  • Comportamentul general al salariatului la locul de munca;
  • Se ia in calcul daca si ce tip de sanctiuni au mai fost aplicate, anterior, in cazul salariatului.


Decizia de sanctionare

“Angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisa in forma scrisa, in termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei”, art. 252 Codul Muncii. 

Decizia va cuprinde detalii privind fapta considerata abatare disciplinara, prevederile din regulamentul intern sau contract, care au fost incalcate de salariat, motivul pentru care nu s-au considerat plauzibile explicatiile salariatului in timpul cercetarii disciplinare. Se va preciza de asemenea, temeiul de drept privind sanctiunea disciplinara, modul si perioada in care poate fi contestata decizia.

Decizia de sanctionare este comunicata salariatului in 5 zile de la data emiterii. Se va preda personal sau prin scrisoare recomandata, dupa caz. Salariatului poate face contestatie cu privire la decizia de snactionare, in 30 de zile de la comunicare, la instanta competenta. 


Sanctiuni disciplinare

Se vor lua in calcul urmatoarele sanctiuni disciplinare, in conformitate cu prevederile legale din Codul Muncii:

  • Avertisment scris;
  • Retrogradare din functie pentru o perioada de cel mult 60 de zile;
  • Reducerea salariului pentru cel mult 3 luni cu 5-10%;
  • Desfacerea contractului individual de munca.

“Sanctiunea disciplinara se radiaza de drept in termen de 12 luni de la aplicare, daca salariatului nu i se aplica o noua sanctiune disciplinara in acest termen. Radierea sanctiunilor disciplinare se constata prin decizie a angajatorului emisa in forma scrisa”, art. 248 Codul Muncii.