Stabilirea si depunerea cautiunii judiciare

Marţi, 4 August 2020, 11:28
Loredana M.
Stabilirea si depunerea cautiunii judiciare

Cautiunea judiciara este definita in termeni legali drept suma de bani care trebuie depusa de una dintre partile procesuale, cu titlul de garantie, in vederea acoperirii pagubelelor care pot sa se produca in urma adoptarii unor masuri, la cererea partii, impotriva celeilalte parti. 

Suma de bani aferenta cautiunii judiciare se va stabili de catre instanta, in conditiile legii. Se depune la Trezoreria Statului, la CEC sau alta instituitie de credit care se ocupa cu astfel de operatiuni. Cautiunea se depune pe numele partii care cere acest lucru, sub dispozitia instantei sau a executorului judecatoresc. 

In mod normal, cautiunea nu ar trebui sa reprezinte mai mult de 20% din valoarea obiectului cererii, in cazul in care acesta este evaluat in bani. Daca nu este cazul de o astfel de evaluare, atunci cautiunea nu va depasi suma de 10.000 lei. 


Depunerea cautiunii si garantii

“La cererea debitorului cautiunii si daca partea in favoarea careia se depune declara in mod expres ca este de acord, cautiunea va putea consta si in instrumente financiare care pot servi ca instrumente de plata. Cu toate acestea, acordul partii nu este necesar in cazul titlurilor emise de stat sau de unitatile administrativ-teritoriale”, art. 1057 Codul de Procedura Civila. 

Cautiunea se poate materializa sub forma unui drept de ipoteca imobiliara/mobiliara sau creanta ipotecara, daca acest lucru este acceptat de catre beneficiar. Valoarea creantei ipotecare trebuie sa fie, in acest caz, cel putin egala cu valoarea cautiunii care a fost stabilita de instanta. 

Daca se va accepta drept cautiune dreptul de ipoteca, atunci urmatorul pas este intabularea acestuia, care se va realiza din oficiu, la dispozitia instantei, fiind apoi inregistrat la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare. Pentru situatiile in care nu mai este valabila cautiune, instanta poate sa dispuna radierea inscrierilor efectuate, tot din oficiu. 

In alte situatii se poate ca in locul unor bunuri, in vederea cautiunii, se va aduce un garant. Acesta se va infatisa la citarea partilor, in acord cu detaliile stabilite de instanta. In cazul in care garantul primeste incuviintare din partea instantei, atunci va trebuie sa dea o declaratie sub forma de inscris autentic, prin care sa garanteze nivelul sumei pentru cautiune. 

„Cand cautiunea a fost depusa in numerar sau in instrumente financiare, ea nu poate fi urmarita de creditorii depunatorului decat in masura in care urmeaza a-i fi restituita acestuia. De asemenea, cautiunea nu va putea fi urmarita nici de creditorii depozitarului”, art. 1060 Codul de Procedura Civila. 


Stabilirea cautiunii

In cazuri de urgneta instanta poate sa stabileasca valoarea cautiunii, fara sa fie neaparat nevoie de prezenta partilor. In aceasta situatia cautiunea poate fi depusa numai in numerar, la un termn fix stabilit de instanta. O data ce debitorul este anuntat cu privure la stabilirea cautiunii, incepe termenul de plata pentru cautiune. „Cel care a depus cautiunea in numerar va putea cere ulterior ca, in conditiile stabilite de prezentul titlu, suma in numerar sa fie inlocuita cu alte bunuri ori prin aducerea unui garant. In acest caz, dispozitiile art. 1.061 alin. (1) si (2) raman aplicabile”, art. 1062 Codul de Procedura Civila.