Tipuri de pensii si conditii de indeplinit

Marţi, 21 Iulie 2020, 13:05
Loredana M.
Tipuri de pensii si conditii de indeplinit

Pensia se defineste ca o indemnizatie in bani, platita de catre stat sau institutii private, persoanelor care au indeplinit anumite conditii, cum ar fi limita de varsta, stare de invaliditate, etc. La acordarea pensiei se va lua in calcul stagiul de cotizare de-a lungul anilor de munca. 

Conform Legii Pensiilor exista mai multe tipuri de pensii, referindu-ne astazi la fiecare, pentru a vedea care sunt beneficiarii si ce conditii trebuie ca acestia sa indeplineasca in vederea acordarii indemnizatiilor respective.


Pensia pentru limita de varsta

Se acorda pensia pentru limita de varsta persoanelor care au indeplinit conditia privind varsta standard de pensionare si au atins stagiul minim de cotizare, in functie de locul de munca si prevederile legale in acest sens. 

In prezent, varsta standard de pensionare este de 65 ani pentru barbati si de 63 ani pentru femei. Stagiul minim de cotizare este acelasi pentru ambele sexe, adica de 15 ani. In vederea indeplinirii stagiului complet de cotizare, acesta este de 35 de ani, pentru femei si barbati. 

In cadrul Legii Pensiilor gasiti toate detaliile complete privind dreptul la pensie pentru limita de varsta, in momentul in care se reduce varsta de pensioare, daca s-a indeplinit conditia de realizare a stagiului complet de cotizare. 


Pensia anticipata

Se poate acorda pensia anticipata inainte cu 5 ani de implinirea varstei standard de pensionare, persoanelor care au indeplinit stagiul de cotizare cu mai mult de 8 ani fata de durata stagiului complet de cotizare. Exista categorii speciale precum cadre militare, politisti, functionari publici, care pe langa conditia mai sus mentionata, trebuie sa aiba indeplinit stagiul minim de cotizare de specialitate. 

In ceea ce priveste cuantumul pensiei anticipate, acesta se stabileste la fel precum cel pentru pensia pentru limita de varsta. In momentul in care se ajunge la implinirea varstei standard de pensionare, pensia anticipata se transforma in pensie pentru limita de varsta. Se vor adauga perioadele asimilate din timpul acordarii pensiei anticipate. 


Pensia de invaliditate

Pensia de invaliditate se acorda persoanelor care nu isi mai pot continua munca in totalitate sau partial, din urmatoarele considerente:

  • Accidente de munca sau boli profesionale;
  • Neoplazie, schizofrenie sau SIDA;
  • Alte boli si accidente care nu sunt legate de munca.

In categoria persoanelor care au dreptul la pensie de invaliditate sunt inclusi si elevii, studentii, ucenicii care nu mai pot performa partial sau total la locul de munca, din cauza diferitelor accidente de munca sau boli profesionale, care s-au produs in cadrul locului de munca. Tot pentru pensia de invaliditate se inscriu si persoanele care si-au pierdut partial sau in totalitate capacitatea de munca, fiind mutilati sau cu urmari in urma evenimentelor Revolutiei din Deecembrie 1989. Acestia sunt inclusi la categoria accidentelor de munca. 


Invaliditatea se clasifica astfel:

  • Gradul I – pierdere totala a capacitatii de munca si capacitatii de autoingrijire;
  • Gradul II – pierdere totala a capacitatii de munca, dar cu capacitate de autoingrijire;
  • Gradul III – pierdere partiala a capacitatii de munca raportata la cel mult jumatate din timpul normal de munca. 


Pentru a se stabili gardul de invaliditate este nevoie de efectuarea unei evaluari a capacitatii de munca, de catre un medic specializat incadrat CNPP sau de catre comisii de expertiza medico-militara, unde este cazul. 

Se vor depune la cabinetul de expertiza medicala a capacitatii de munca, cererea si actele medicale ale persoanei in cauza. Dupa ce persoana este consultata si documentele medicale verificate, medicul trebuie sa intocmeasca un raport de expertiza medicala a capacitatii muncii, cu decizia finala. „In situatia in care, pentru emiterea deciziei medicale prevazute la alin. (3), sunt necesare investigatii sau examinari de specialitate suplimentare, medicul expert al asigurarilor sociale propune, dupa caz, prelungirea duratei concediului pentru incapacitate temporara de munca, in conditiile legii”, art. 71 Legea nr. 263/2010.

Se va emite decizia medicala finala in cel mult 45 de zile de la data la care s-a depus cererea si se va comunica in cel mult 5 zile de la emitere. Se poate face contestatie in 30 de zile de la instiintarea deciziei catre comisiile medicale sau cele de specialitate. 

„Persoanele care si-au pierdut capacitatea de munca din cauza unor boli obisnuite sau a unor accidente care nu au legatura cu munca beneficiaza de pensie de invaliditate daca au realizat stagiul de cotizare necesar in raport cu varsta”, art. 73 Legea nr. 263/2010. 

Persoanele care se inscriu in categoria de gradul I de invaliditate primesc in afara de pensie, indemnizatie de insotitor. Indiferent de valoarea pensiei, cuantumul indemnizatiei de insotitor va reprezenta 80% din punctul de pensie. 

La diferite perioade de timp, este nevoie de efectuarea unei revizuiri medicale, care se stabileste in functie de afectiune si de gradul de invaliditate. Aceasta revizuire medicala sa poate face la intervale de 1-3 ani distanta. Revizuirea medicala sa realizeaza pana in momentul in pensionarul implineste varsta standard de pensionare. 

In urma revizuirii medicale se va stabili daca gradul de invaliditate este acelasi, daca este cazul sa se incadreze la un alt grad de invaliditate sau daca s-a redobandit capacitatea de munca. 


Pensia de urmas

Pensia de urmas se acorda copiilor si sotului supravietuitor, in cazul in care persoana in cauza, decedata era pensionara sau se incadra in conditiile de acordare a pensiei. 

Pensia de urmas se acorda copiilor pana la varsta de 16 ani, iar daca isi continua studiile in invatamantul superior, pana la implinirea varstei de 26 de ani. De asemenea, se acorda copiilor cu diferite grade de invaliditate, pe toata durata acestei stari speciale, in acord cu prevederile legale. 

In cazul sotului supravietuitor, acesta va putea sa primeasca pensia de urmas pentru tot restul vietii, incepand cu momentul in care implineste varsta standard de pensionare, numai daca a fost casatorit/a cu persoana decedata, cel putin 15 ani. In care cei doi au fost casatoriti mai putin de 15 ani, dar cel putin de 10 ani, atunci suma de bani alocata pensiei de urmas se va diminua cu 0,5% aferente fiecarei luni de casatorie in minus. „Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas, indiferent de varsta, pe perioada in care este invalid de gradul I sau II, daca durata casatoriei a fost de cel putin un an”, art. 86 Legea nr. 263/2010. 

  • Pensia de urmas se stabileste tinand cont de urmatoarele aspecte:
  • Pensia pentru limita de varsta in curs sau care i s-ar fi cuvenit persoanei decedate;
  • Pensia de invaliditate gradul I, daca decesul a survenit inainte ca persoana in cauza sa indeplineasca din conditiile pentru pensia pentru limita de varsta.

In cazul in care sotul supravietuitor indeplineste conditiile pentru pensia pentru limita de varsta si pentru pensia de urmas, atunci va avea optiunea de a alege cea mai avantajoasa dintre cele doua pensii.