Tot ce trebuie sa stii despre concediere si incetarea contractului de munca

Marţi, 14 Iulie 2020, 14:53
Loredana M.
Tot ce trebuie sa stii despre concediere si incetarea contractului de munca

Confom Codului Muncii, incetarea contractului individual de munca poate avea loc in baza unor motive specifice, cum ar fi implinirea varstei standard de pensioanre, indeplinirea termenului contractului, decesul angajatului sau al angajatorului. 

Incetarea contractului de munca poate sa se realizeze de comun acord intre angajator si salariat sau prin concediere, ceea ce evidentiaza intentia angajatorului de a inceta contractul de munca. Desigur, pentru ca actul de concediere sa fie considerat legal, acesta trebuie sa fie puternic justificat, prin diferite motive, dar care sa nu intre sub incidenta discriminarii sau abuzului. 


Incetarea de drept a contractului de munca

Daca te afli intr-una dintre situatiile de mai jos, atunci exista un cadru legal in care sa aiba loc incetarea contractului individual de munca:

Angajatorul isi inceteaza activitatea din considerente legale;

Se constata prin hotarare judecatoreasca nulitatea contractului de munca;

Angajatorul sau salariatul decedeaza;

Expirarea termenului limita a contractului incheiat pe perioada determinata;

Salariatul este condamnat la inchisoare prin hotarare judecatoreasca defintiva;

Indeplinirea varstei standard de iesire la pensie. 


“In cazul in care concedierea se dispune pentru motivele prevazute la art. 61 lit. c) si d), precum si in cazul in care contractul individual de munca a incetat de drept in temeiul art. 56 alin. (1) lit. e), angajatorul are obligatia de a-i propune salariatului alte locuri de munca vacante in unitate, compatibile cu pregatirea profesionala sau, dupa caz, cu capacitatea de munca stabilita de medicul de medicina a muncii”, art. 64 din Codul Muncii.


Concediere justificata legal

Conform Codului Muncii putem aduce in discutie o serie de motive, aparent subiective, pe baza carora angajatorul poate sa decida concedierea angajatului. Una dintre cele mai intalnite motive este abatarea repetata a salariatului de la normele si regulile interne de conduita ale companiei. Mai este valabil cazul in care salariatul nu mai indeplineste cerintele postului, din punct de vedere al pregatirii profesionale, acesta poate fi un motiv de concediere legal. 

De asemenea, din momentul in care salariatul se dovedeste in incapacitate de a continua cu programul sau volumul de munca, atunci poate fi concediat, insa nu inainte de o expertiza medicala si constatarea din partea institutiilor competente. In cazul in care salariatul este arestat preventiv sau la domiciliu, pe o perioada mai mare de 30 de zile, atunci angajatorul are dreptul de a dispune concedierea acestuia. 


Dispozitii care interzic concedierea

In conformitate cu dispozitiile curente din Codul Muncii angajatorul nu are dreptul sa concedieze salariatul, daca justificarea se bazeaza pe una dintre urmatoarele aspecte:

In timpul exercitarii de catre salariat a dreptului la greva;

In timpul suspendarii activitatii de munca, din varii motive, care nu tin de vointa salariatului;

In functie de criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala;

Atunci cand salariatul se afla in incapacitate temporara de munca, justificata legal;

Constatarea sarcinii in cazul femeilor salariate, inainte ca angajatorul sa dispuna concedierea;

In timpul concediului de maternitate;

In timpul concediului pentru cresterea copilului;

In timpul ingrijirii copilului bolnav;

Daca salariatul se afla intr-o functie eligibila intr-un sindicat;

In timpul concediului de odihna. 

Decizia de concediere se realizeaza in scris de catre angajator, fiind trecute clar toate motivele, cu justificari. Salariatul are dreptul la contestarea actului de concediere intr-o perioada stabilita, anterior cu angajatorul, stipulata in contractul individual de munca.