Articole

87 Articole publicate
Miercuri, 29 Iulie 2020, 10:48
Loredana M.
Dreptul de proprietate privata este un drept real principal dobandit de cartre titular, in vederea posesiei, folosintei si dispozitiei bunului. Aceste atribute vor fi exercitate in limita prevederilor legale. Titularul dreptului de proprietate privata poate fi persoana fizica/persoana juridica sau statul. Titularul dreptului de proprietate privata poate sa stapaneasca bunul si sa-l utilizeze, in aceasta …
Miercuri, 29 Iulie 2020, 09:42
Loredana M.
Drepturile tabulare sunt drepturile care se dobandesc in urma inscrierii in cartea funciara. Sunt recunoscute ca drepturi imobiliare reale, exercitate de catre titular asupra bunului. Drepturile imobiliare reala cuprinse in cartea funciara pot fi dobandite intre parti sau fata de terti, pe baza inscrierii in cartea funciara. Stingerea sau pierderea drepturilor tabulare are loc numai prin radierea din cartea …
Marţi, 28 Iulie 2020, 15:29
Loredana M.
Procedura de insolventa se aplica in cazul in care debitorul se afla in incapacitate de plata a datoriilor, pe fondul insuficientei resurselor banesti. In acord cu prevederile legale, se poate apela la procedura de insolventa in momentul in care debitorul nu si-a platit datoriile catre creditor, timp de 90 de zile de la data scadenta. In cazul in care se constata ca debitorul nu poate plati in niciun mod …
Marţi, 28 Iulie 2020, 14:35
Loredana M.
Dreptul nepatrimonial este un tip de drept personal, legat de persoana omului, fara sa poata sa fie transmis sau cedat prin act juridic sau mostenire. Dreptul personal neptarimonial are caracter imprescriptibil, atunci cand se actioneaza in justitite pentru valorificarea acestuia. Printre drepturile personale nepatrimoniale se numara, dreptul la viata, la sanatate si integritate corporala, dreptul la nume, la …
Marţi, 28 Iulie 2020, 13:30
Loredana M.
Conform Legii nr.196/2018 administratorul de bloc este desemnat de catre comitetul executiv. Se convoca adunarea generala si decizia este comunicata proprietarilor, de catre presedintele asociatiei de proprietari. Aceasta este formatiunea care se ocupa cu incheierea de contracte cu persoane fizice, persoane juridice sau persoane fizice autorizate in vederea administarii de condominii.Conditii pentru functia de …
Marţi, 28 Iulie 2020, 10:51
Loredana M.
Incepand cu luna iulie a acestui an, prin intermediul Legii nr. 151/2020 discriminarea la locul de munca si hartuirea de orice tip vor fi sanctionate prin amenzi cuprinse intre 1.000 si 20.000 lei. Legea nou adoptata vine in completarea Legii nr. 53/2003 cu o serie de modificari privind criteriile prin care se constata si se stabileste discriminarea, conturand mult mai in detaliu tipurile de hartuire la locul de …
Marţi, 28 Iulie 2020, 10:07
Loredana M.
Contractul de comodat se constituie intre o parte, comodantul, care remite un bun mobil sa imobil, celeilalte parti, comodatarul, in vederea folosirii acestui bun, cel din urma avand obligatia de a-l restitui dupa o perioada determinata de timp. Contractul de comodat se incheie intre cele doua parti, fara sa fie nevoie, inregistrarea acestuia la organele competente sau la notariat. In vederea validitatii …
Vineri, 24 Iulie 2020, 15:06
Loredana M.
Accesiunea este modul de dobandire a unei proprietati prin incorporarea materiala a unui bun la altul principal, dobdandindu-se inclusiv drept de proprietate asupra bunului secundar. Accesiunea poate fi naturala, atunci cand incorporarea are loc in mod firesc si natural, sau poate fi vorba de accesiune artificiala, atunci cand incoporarea este un efect al faptei proprietarului sau a altei persoane. Accesiunea …
Vineri, 24 Iulie 2020, 13:52
Loredana M.
Prin intermediul procedurii de executare silita, se recupereaza orice tip de datorie, fie ca este vorba de sume de bani sau de bunuri, de la persoanele care refuza sa le achite sau se afla in imposibilitatea de achitare. Executarea silita este pusa in aplicare de catre un executor judecatoresc. In ceea ce priveste natura datoriilor, acestea pot fi de natura fiscala sau nefiscala, creditorul fiind cel care depune …
Vineri, 24 Iulie 2020, 10:48
Loredana M.
Contractul de renta viagera se defineste prin actiunea unei parti, debirentierului, de a se obliga sa presteze diferite servicii, periodic, in folosul celeilalte parti, denumita credirentier. Poate fi vorba de prestarea unor servicii, sume de bani sau alte bunuri. Daca vorbim de obligatia de a plati o anumita suma de bani aferenta rentei viagere, atunci se poate ca acest fapt sa fie realizat in beneficiul …
Joi, 23 Iulie 2020, 16:22
Loredana M.
Definim partajul judiciar drept metoda prin care se pune capat situatiei in care vorbim de coproprietate asupra bunurilor. Acestea pot fi dobandite in urma mostenirilor, casatoriei, diferite tipuri de contracte si alte situatii prevazute in lege. Modul in care se desfasoara partajul judiciar este stabilita prin Codul de Procedura Civila, la care vom face referire astazi, in randurile ce urmeaza. Cererea …
Joi, 23 Iulie 2020, 15:38
Loredana M.
Uzufructul se defineste ca un drept al unei persoane de a folosi bunul acesteia si de a culege fructele acestui bun, cu obligatia de a pastra si conserva substanta. Uzufructul se constituie prin act juridica, uzucapiune sau orice alta metoda acceptata de lege, de care se va tine cont in momentul aplicarii dispozitiilor cartii funciare. Pot constitui obiecte ale uzufructului bunurile mobile, bunurile imobile, …