Articole

93 Articole publicate
Marţi, 28 Iulie 2020, 10:07
Loredana M.
Contractul de comodat se constituie intre o parte, comodantul, care remite un bun mobil sa imobil, celeilalte parti, comodatarul, in vederea folosirii acestui bun, cel din urma avand obligatia de a-l restitui dupa o perioada determinata de timp. Contractul de comodat se incheie intre cele doua parti, fara sa fie nevoie, inregistrarea acestuia la organele competente sau la notariat. In vederea validitatii …
Vineri, 24 Iulie 2020, 15:06
Loredana M.
Accesiunea este modul de dobandire a unei proprietati prin incorporarea materiala a unui bun la altul principal, dobdandindu-se inclusiv drept de proprietate asupra bunului secundar. Accesiunea poate fi naturala, atunci cand incorporarea are loc in mod firesc si natural, sau poate fi vorba de accesiune artificiala, atunci cand incoporarea este un efect al faptei proprietarului sau a altei persoane. Accesiunea …
Vineri, 24 Iulie 2020, 13:52
Loredana M.
Prin intermediul procedurii de executare silita, se recupereaza orice tip de datorie, fie ca este vorba de sume de bani sau de bunuri, de la persoanele care refuza sa le achite sau se afla in imposibilitatea de achitare. Executarea silita este pusa in aplicare de catre un executor judecatoresc. In ceea ce priveste natura datoriilor, acestea pot fi de natura fiscala sau nefiscala, creditorul fiind cel care depune …
Vineri, 24 Iulie 2020, 10:48
Loredana M.
Contractul de renta viagera se defineste prin actiunea unei parti, debirentierului, de a se obliga sa presteze diferite servicii, periodic, in folosul celeilalte parti, denumita credirentier. Poate fi vorba de prestarea unor servicii, sume de bani sau alte bunuri. Daca vorbim de obligatia de a plati o anumita suma de bani aferenta rentei viagere, atunci se poate ca acest fapt sa fie realizat in beneficiul …
Joi, 23 Iulie 2020, 16:22
Loredana M.
Definim partajul judiciar drept metoda prin care se pune capat situatiei in care vorbim de coproprietate asupra bunurilor. Acestea pot fi dobandite in urma mostenirilor, casatoriei, diferite tipuri de contracte si alte situatii prevazute in lege. Modul in care se desfasoara partajul judiciar este stabilita prin Codul de Procedura Civila, la care vom face referire astazi, in randurile ce urmeaza. Cererea …
Joi, 23 Iulie 2020, 15:38
Loredana M.
Uzufructul se defineste ca un drept al unei persoane de a folosi bunul acesteia si de a culege fructele acestui bun, cu obligatia de a pastra si conserva substanta. Uzufructul se constituie prin act juridica, uzucapiune sau orice alta metoda acceptata de lege, de care se va tine cont in momentul aplicarii dispozitiilor cartii funciare. Pot constitui obiecte ale uzufructului bunurile mobile, bunurile imobile, …
Joi, 23 Iulie 2020, 14:48
Loredana M.
Orice persoana care urmeaza sa se angajeze, indiferent de locul de munca ales, are nevoie sa cunoasca elementele esentiale, din prevederile Codului Muncii, privind stabilirea si acordarea salariului. Vom vedea in ce conditii se negociaza salariul in momentul incheierii contractului individual de munca, care sunt regulile ce trebuie respectate inainte de se reduce din salariu precum si alte aspecte …
Joi, 23 Iulie 2020, 11:55
Loredana M.
Exista numeroase situatii in care angajatul se abate de la regulile de conduita si de comportament prevazute in regulamentul intern si astfel, este sanctionat in conformitate cu prevederile legale. Sanctiunile pentru abaterile disciplinare pot fi simple avertismente, suspendari din functie sau in cazuri mai grave, incetarea contractului individual de munca.Conform Codului Muncii, abaterea disciplinare este definita …
Miercuri, 22 Iulie 2020, 16:06
Loredana M.
Sediul social se defineste drept locatia stabilita ca domiciliu pentru societatea comerciala. La un singur sediu social pot exista simultan mai multe societati, in conditiile in care structura imobilului permite derularea de activitati in incaperi diferite pentru fiecare societate sau daca cel putin unul dintre asociati este proprietarul imobilului unde este trecut sediul social. In acest sens este de precizat faptul …
Miercuri, 22 Iulie 2020, 15:24
Loredana M.
In cadrul unui contract de imprumut, una dintre parti – imprumutatorul – isi asuma obligatia de a da in proprietate imprumutatului, bani, bunuri, valori. In acelasi timp, imprumutatul se obliga sa restituie banii, bunurile, valorile in aceiasi stare si calitate, pana in momentul in care se indeplineste termenul stabilit, in prealabil, in contract.Contractul de imprumut este unilateral, prin faptul ca doar …
Miercuri, 22 Iulie 2020, 13:41
Loredana M.
La incheierea oricarui tip de contract trebuie sa se aiba in vedere acordul intre cele doua parti implicate. Daca respectivul contract nu s-a incheiat pe baza actiunilor de validare impuse de lege, cu toate conditiile si clauzele specificate clar, atunci se poate aplica sanctiunea de nulitate. Prin specificul acesteia, nulitatea poate sa fie absoluta sau relativa, iar in ceea ce priveste prezenta nulitatii, …
Miercuri, 22 Iulie 2020, 11:10
Loredana M.
Ipoteca este definita drept o garantie a obligatiilor debitorului fata de creditor, reprezentata de un bun din patrimoniul debitorului. Ipoteca se poate realiza asupra bunurilor mobile si imobile, in cazul celor din urma, fiind necesara inscrierea in cartea funciara.Contractul de ipoteca se incheie prin prezenta ambelor parti, in fata notarului public, sub sanctiunea nulitatii absolute. Obiectul ipotecii …